Hoppa till innehåll
internationella rapporter

Internationella rapporter

Innovations­företagen medverkar i flera internationella forum, för att stärka medlems­företagens konkurrenskraft och möjlighet till värdeskapande. Vi är bland annat medlemmar i de internationella bransch­organisationerna EFCA, FIDIC och ACE. På den här sidan samlar vi rapporter och andra publikationer från organisationerna.

EFCA (European Federation of Engineering Consultancy Associations)

EFCA är en europeisk samarbets­organisation för rådgivande ingenjörer. De publicerar bland annat EFCA Barometern som två gånger per år visar den övergripande utvecklingen i Europa.

FIDIC (the International Federation of Consulting Engineers)

FIDIC är en internationell samarbets­organisation för teknikkonsult­företag. De släpper bland annat  årligen sin rapport ”State of the World” som fokuserar på olika aspekter av hållbarhet och infrastruktur.

ACE (The Architects’ Council of Europe)

ACE är en europeisk arkitekt­organisation.

efca