Branschöversikten

Innovationsföretagen har under många år publicerat Branschöversikten, en detaljerad kartläggning och marknadsöversikt av den svenska arkitekt- och teknikkonsultbranschen med en internationell utblick. (English version, Sector Review, read more below on this page.)

2020: Branschöversikten utvecklas och förnyas Läs mer

Branschöversikten/Sector Review har tagits fram i samarbete med organisationerna för teknikkonsulter FRI, FRV, RIF och SKOL i respektive Danmark, Island, Norge och Finland samt arkitektorganisationerna ATL och  SAMARK i Finland och Island.

Sector Review

The Sector Review is the English version of Branschöversikten. Read more and download it for free