Branschöversikten

Innovationsföretagen publicerade fram till och med 2019 Branschöversikten, en detaljerad kartläggning och marknadsöversikt av den svenska arkitekt- och teknikkonsultbranschen med en internationell utblick. (English version, Sector Review)

2020: Branschöversikten utvecklas och förnyas Läs mer

Sector Review: Download it for free