Branschöversikten

Innovationsföretagen publicerar årligen en detaljerad kartläggning och marknadsöversikt av den svenska arkitekt- och teknikkonsultbranschen med en internationell utblick, Branschöversikten (engelsk version; Sector Review).

Branschöversikten 2018

Rapporten finns att beställa i webbshopen, både svensk och engelsk version, tryckt alternativt pdf-version.

Moms tillkommer. Porto tillkommer vid beställning av tryckt exemplar.

Om Branschöversikten

Vi fortsätter vårt goda samarbete med organisationerna för teknikkonsulter FRI, FRV, RIF och SKOL i respektive Danmark, Island, Norge och Finland och även med arkitektorganisationerna ATL och  SAMARK i Finland och Island.

I rapporten finns:

 • De 300 största svenska arkitekt- och teknikkonsultkoncernerna med omsättning, antal anställda, resultat, balans och vd
 • Diagram över omsättning och lönsamhet för olika företagsstorlekar
 • Utvecklingen inom olika marknadssegment
 • Separat redovisning av de 50 största arkitektföretagen
 • Separat redovisning av de 50 största industrikonsultföretagen
 • Det senaste årets mest intressanta företagsaffärer
 • Den internationella utvecklingen
 • Utvecklingen i de nordiska länderna
 • De 100 största danska, finska och norska koncernerna samt de 20 största isländska med företagsdata och nyckeltal
 • Nordens 50 största arkitektgrupper
 • De 200 största europeiska koncernerna
 • Europas 50 största arkitektgrupper

Branschöversikten distribueras till våra medlemmar samt övriga företag som medverkar i undersökningen, till media, företags-/börsanalytiker och tongivande intressenter inom sektorn.

En mindre upplaga publiceras på engelska, the Sector Review. Den distribueras till utländska företag och i exportfrämjande syfte till svenska beskickningar, exportkontor, internationella utvecklingsbanker, utvecklingsorganisationer inom EU, förvaltningar inom EG-kommissionen, tongivande internationella tidskrifter med flera.