Branschöversikten

Innovationsföretagen har under många år publicerat Branschöversikten, en detaljerad kartläggning och marknadsöversikt av den svenska arkitekt- och teknikkonsultbranschen med en internationell utblick. (English version, Sector Review, read more below on this page.)

2020: Branschöversikten utvecklas och förnyas Läs mer

Om Branschöversikten

Branschöversikten/Sector Review har tagits fram i samarbete med organisationerna för teknikkonsulter FRI, FRV, RIF och SKOL i respektive Danmark, Island, Norge och Finland samt arkitektorganisationerna ATL och  SAMARK i Finland och Island.

LÄS/LADDA NER BRANSCHÖVERSIKTEN 2019

 • De 300 största svenska arkitekt- och teknikkonsultkoncernerna med omsättning, antal anställda, resultat, balans och vd
 • Diagram över omsättning och lönsamhet för olika företagsstorlekar
 • Utvecklingen inom olika marknadssegment
 • Separat redovisning av de 50 största arkitektföretagen
 • Separat redovisning av de 50 största industrikonsultföretagen
 • Det senaste årets mest intressanta företagsaffärer
 • Den internationella utvecklingen
 • Utvecklingen i de nordiska länderna
 • De 100 största danska, finska och norska koncernerna samt de 25 största isländska med företagsdata och nyckeltal
 • Nordens 50 största arkitektgrupper
 • De 200 största europeiska koncernerna
 • Europas 50 största arkitektgrupper
 • Världens topp tio
 • Intervjuer med företrädare för de olika branscherna

Branschöversikten har distribuerats till våra medlemmar och övriga företag som medverkat i undersökningen, till media, företags-/börsanalytiker och tongivande intressenter inom sektorn, med flera.

Sector Review – Download it for free!

The English version of Branschöversikten, the Sector Review, is distributed to a large number of companies, organisations, company analysts, banks, EEC, and major international magazines. Order a printed copy of the Sector Review 2019 in our webshop – or download it for free below.

READ/DOWNLOAD THE SECTOR REVIEW 2019