Hoppa till innehåll

I december lanserade vi Branschöversikten, vår årliga kartläggning och marknadsöversikt av den svenska arkitekt- och teknikkonsultbranschen med en internationell utblick. Här finns också intervjuer med företrädare för de olika branscherna. Möt Erik Landgren, vd för KIWA Inspecta Sverige, ett av världens 20 största företag inom TIC-sektorn (test, inspektion och certifiering).

Det talas om en avmattning, hur ser marknadsutvecklingen ut för er under 2020–2021?

Vi ser fortsatt en positiv utveckling. I vår bransch är vi en partner som i mångt och mycket behövs för att kunna bedriva verksamhet. Våra tjänster säkrar kvalitet hos produkter och tjänster och ger även marknadstillträde.

Även i lite sämre tider passar våra kunder på att säkra sin verksamhet för framtiden genom expansion och uppdatering av befintliga produktionsanläggningar osv. Detta medför att behovet av våra tjänster finns och vi kan bli en bra partner för framtida tillväxt hos våra kunder.

Hur ser ni på och hur driver ni innovation hos er?

Att ständigt utvecklas och tillföra tjänster till nytta för våra kunder är något vi hela tiden tittar på. Att vara en helhetsleverantör av TIC-tjänster (test, inspektion och certifiering) är viktigt då vi kan underlätta för våra kunder och vara en partner för dem under hela produkt- och processlivscykeln.

Employer branding blir allt viktigare i kampen om talangerna. Hur fungerar den unga generationen och hur jobbar ni för att vara en attraktiv arbetsgivare?

Vi har i dag ett gediget program för nya och mer etablerade medarbetare med bland annat ett ledarskapsprogram för våra talanger. Detta bedrivs både i Sverige och på koncernnivå.

Vi har dock en utmaning i att förklara vad vi gör inom TIC och de möjligheter jobbet innebär, vi har så mycket intressant att erbjuda. Hos oss kan man jobba med allt från inspektion av nöjesfält till att räkna på avancerade konstruktioner inom kärnkraft. TIC är en unik bransch som är väldigt utvecklande och innebär en stor omväxling i det dagliga arbetet.

Vilka kompetenser ökar behovet för framöver?

Vi har ett konstant behov av personer med teknikdriv. Även vår verksamhet blir mer och mer digitaliserad. Så vi ser ett stort behov av drivna och duktiga medarbetare med rätt bakgrund tekniskt men också en nyfikenhet, driv och vilja att utvecklas är inte minst lika viktigt.

Hur kan konsulterna bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle?

Detta är en av de sakerna som gör att jag verkligen tycker att vår bransch är så rolig att jobba inom. De tjänster vi utför har en direkt koppling till hållbarhet. Att i ett projekt jobba med livstidsförlängning av en anläggning, miljörevision, energikartläggningar, vind och solkraft, riskanalyser och test och inspektion för säkerhet och prestanda för minskad risk för miljöpåverkan, är bara några saker som det vi gör dagligen som direkt påverkar hållbarhet.

Hur löser ni lönsamhetsekvationen med ökande löner och stagnerande priser?

Detta är såklart något som de flesta branscher står inför. Jag ser dock att vi verkligen tillför ett unikt värde till våra kunders produkter och processer och detta är också något våra kunder ser.