Hoppa till innehåll

Färdplanen för en fossilfri Bygg- och anläggningssektor

Läs färdplanen här

Fossilfri konkurrenskraft

Sverige växer. Inom en överskådlig framtid är vi 11 miljoner invånare vilket innebär att det behöver byggas nya bostäder, mer infrastruktur och fler offentliga lokaler.

Samtidigt har riksdagen beslutat att Sverige ska ha nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2045. Därför är det nödvändigt att den svenska bygg- och anläggningssektorn gemensamt ställer om till fossilfria konkurrenskraftiga erbjudanden för en fortsatt lönsam affär.

Färdplan för fossilfri konkurrenskraft inom bygg- och anläggningssektorn togs fram 2018. Idag samlar färdplanen runt 170 företag, kommuner och organisationer som antagit gemensamt mål om att halvera sina klimatutsläpp fram till 2030 samt uppnå nettonollutsläpp år 2045.

För frågor om färdplanen:

Anders Persson

Chef för strategisk utveckling och internationella frågor

Stockholm

+46 8 762 69 17 +46 70 509 69 17 E-post

Läs mer