Hoppa till innehåll

Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om anpassningar och avsteg för tillfälliga anläggningsboenden

STD-företagen erbjöds möjlighet att lämna yttrande över remissen från Boverket, men avstod från att svara.

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram föreskrifter om vilka anpassningar och avsteg från ordinarie byggregler som ska göras för tillfälliga anläggningsboenden. Reglerna ska förtydliga hur man ska tillämpa den ändring i plan- och byggförordningen som gäller sedan årsskiftet.

Status
Avstod från att svara

Från
Boverket

Svar senast
6 maj 2016

Läs remissen på boverket.se