Hoppa till innehåll

En tillfällig förstärkning av stödet vid korttidsarbete Fi2020/01877/S1

Innovationsföretagen lämnar utöver direkta synpunkter på remissens innehåll även förbättringsförslag på det implementerade systemets funktion som helhet. Genom mindre justeringar kan regering och riksdag skapa bättre förutsättningar för företag att nyttja systemet, skapa möjlighet för minskade kostnader för staten genom ökad flexibilitet samt underlätta för Tillväxtverket att tillämpa och bevilja stöd för korttidsarbete på ett effektivt och rättssäkert sätt.

Läs Innovationsföretagens remissvar

Status
Besvarad

Från
Finansdepartementet

Svar senast
24 april 2020

Länk till remissen på regeringen.se

Kontaktperson

Anders Persson

Chef för strategisk utveckling och internationella frågor

Stockholm

+46 8 762 69 17 +46 70 509 69 17 E-post

Läs mer