Remissvar: Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

Innovationsföretagen har lämnat synpunkter på promemorian; Fi2019/03515/S1, Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling.

Sammanfattade synpunkter

  • Innovationsföretagen välkomnar förslaget om förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling i sin helhet
  • Innovationsföretagen föreslår därutöver att regeringen i framtida revidering undersöker möjligheten för nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling del av sin totala arbetstid inom ramen för en anställning.

Läs Innovationsföretagens remissvar i sin helhet:

Innovationsföretagens remissvar

 

Detta ärende

Status


Från

Finansdepartementet


Svar senast

6 december 2019


Länk till remiss

Länk till remissen på regeringen.se