Hoppa till innehåll

Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling – höjt tak för avdraget (Fi2022/03156)

Innovationsföretagens synpunkter i korthet:

  • Innovationsföretagen ställer sig positiv till en ytterligare reducering av arbetsgivaravgiften för personer som jobbar med forskning och utveckling från drygt 1,2 miljoner kronor till drygt 3 miljoner kronor per månad för ett företag eller en koncern. Det är ett avdrag som gör FoU-investeringar i Sverige mer attraktiva och utgör ett komplement till en kraftfull och relevant nationell FoU-politik.
  • Innovationsföretagen ser dock problem i tillämpningen av skatteincitamentet och då särskilt Skatteverkets tolkning av vilken FoU-verksamhet som omfattas. Den nuvarande tillämpningen av regelverket innebär betydande problem för framför allt mindre företag och vi anser att regeringen bör göra de justeringar av regelverket som behövs för att underlätta handläggningen samt minska företagens administrativa börda och skatterisk så att skatteincitamentet kan få avsedd effekt på näringslivets forsknings- och utvecklingsinvesteringar.
  • Innovationsföretagen anser också att tillfälliga och omedelbara åtgärder bör vidtas för att stärka upp Skatteverkets handläggning av FoU-avdraget genom att tillföra extra resurser eller via samarbete med myndigheter som Vinnova eller PRV tillföra ytterligare kompetens i att bedöma FoU.
  • Innovationsföretagen ställer sig därutöver bakom Näringslivets Skattedelegations, NSD:s, Svenskt Näringslivs och Teknikföretagens förslag som syftar till att möjliggöra en mer tekniskt initierad och förutsägbar bedömning samt en bredare definition av FoU-verksamhet.
  • Innovationsföretagen stödjer slutligen också Almegas förslag om ytterligare reformer av FoU-avdraget i syfte att göra det mer attraktivt också för mindre företag inom tjänstesektorn.

Innovationsföretagens remissvar

Status
Besvarad

Från
Finansdepartementet

Svar senast
1 februari 2023

Länk till remissen på regeringen.se

Kontaktperson

Joakim Bourelius

Näringspolitisk chef

Stockholm

+46 8 762 67 03 +46 72 190 16 97 E-post

Läs mer