Hoppa till innehåll

Remiss av Boverkets rapport 2015:26, Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader

STD-företagen har beretts tillfälle att yttra sig över Boverkets förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader, Definition av energiprestanda och kvantitativ riktlinje.

STD-företagen avstår från att lämna synpunkter på remissen. Dock stödjer vi de remissvar som skickats in av våra medlemmar White Arkitekter och Sweco Sverige.

Status
Avstod från att svara

Från
Miljö- och energidepartementet

Svar senast
31 augusti 2015

Länk till remissen på regeringen.se

Kontaktperson

Anders Persson

Chef för strategisk utveckling och internationella frågor

Stockholm

+46 8 762 69 17 +46 70 509 69 17 E-post

Läs mer