Hoppa till innehåll

Remissvar: Inspel till forsknings- utbildnings- och innovationspolitiken

Almega, Innovationsföretagen och IT&Telekomföretagen är en del av Svenskt Näringsliv. Vi ställer oss bakom Svenskt Näringslivs remissvar till forskningsproppen men gör ett kompletterande inspel för att tydliggöra tjänsteföretagsperspektivet på forsknings-, utbildnings- och innovationspolitiken. Många tjänsteföretag är kunskapsintensiva, en hel del forskar och utvecklar nya tjänster och produkter. Dessvärre ställer dagens regelverk upp hinder för näringslivet istället för att erbjuda goda förutsättningar. Sverige behöver forskningsfinansiering som inte missgynnar tjänstesektorn och som leder till ökad samverkan mellan näringsliv, forskningsinstitut och akademi. Mycket av spetskompetensen finns i små specialiserade företag. Den innovationsstödjande verksamheten måste se till att anpassa sina system så att dessa företag kan vara med. Annars går väldigt mycket kompetens och innovationskraft förlorad och det skulle vi alla förlora på.

Almegas förslag i korthet

  • Utforma nya forskningsprogram som inkluderar även små- och medelstora företag, tjänstebranscher och nya verksamheter.
  • Främja samverkan mellan akademi, institut och kunskapsintensiva tjänsteföretag istället för konkurrens.
  • Skapa förutsättningar för kunskapsintensiva tjänsteföretag att forska på samma villkor och med samma krav som akademi och institut.
  • Ta fram forskningsprogram med bredare fokus än teknik, t ex humaniora och samhällsvetenskap.
  • Inför ett kompetensavdrag, en skattekredit för arbetsgivares utbildningsinvesteringar.
  • Verka för fokus på resultat och innovation i upphandling.
  • Gör FoU-avdraget attraktivt även för medelstora företag.
  • Främja kunskapsinvesteringar i AI och digital transformation.
  • Värdeskapande processer för modernt och effektivt byggande.

Remissvar forskningsproppen 2020

Dnr U2019/02263/UH

 

Status
Besvarad

Från
Näringsdepartementet

Svar senast
31 oktober 2019

Länk till remissen på regeringen.se

Kontaktperson

Anders Persson

Chef för strategisk utveckling och internationella frågor

Stockholm

+46 8 762 69 17 +46 70 509 69 17 E-post

Läs mer