Hoppa till innehåll

Remissvar: Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

Innovationsföretagen har lämnat remissvar.

Innovationsföretagens synpunkter

  • Trafikverket bör få en uttalad uppgift att nyttja upphandlingar till att bidra till klimatmålen.
  • Transportsystemet i sin helhet måste bli ett tydligare verktyg för klimatarbetet.
  • Planen måste i större utsträckning ta hänsyn till nya res- och transportmönster samt förändringar drivet av digitalisering och pandemins effekter.
  • Nya stambanor behövs för att stärka järnvägens kapacitet, men behöver hanteras i särskild ordning för att inte äventyra underhåll och nya projekt inom den befintliga infrastrukturen.

Läs hela remissvaret:

Remissvar Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

Status
Besvarad

Från
Regeringskansliet, Infrastrukturdepartementet

Svar senast
28 februari 2022

Länk till remissen på regeringen.se