Hoppa till innehåll

Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling (Fi2020/04264)

Innovationsföretagen har tillsammans med Almega och IT&Telekomföretagen lämnat ett gemensamt svar till remissen.

Sammanfattade synpunkter

  • Vi välkomnar förslaget om ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling.
  • Vi är positiva till förslaget om ändringen i arbetstidsvillkoret där avdrag får göras om den anställde till minst hälften av arbetstiden har arbetat med forskning eller utveckling.
  • Vi lämnar också vårt stöd för höjningen av taket för nedsättningen av arbetsgivaravgifterna från 450 000 kronor till 600 000 kronor per månad. Samt att nedsättningen av den allmänna höjs i motsvarande mån.
  • Vi föreslår därutöver att det görs ett förtydligande i regelverket kring att teknisk utveckling som grund utgår från forskningsresultat. Och att SKVs bedömning därmed görs utifrån om utvecklingen avser nya eller väsentligt förbättrade varor, tjänster eller produktionsprocesser.

Remissvar Fi2020/04264

Status
Besvarad

Från
Finansdepartementet

Svar senast
15 december 2020

Länk till remissen på regeringen.se

Kontaktperson

Anders Persson

Chef för strategisk utveckling och internationella frågor

Stockholm

+46 8 762 69 17 +46 70 509 69 17 E-post

Läs mer