Hoppa till innehåll
j-kelly-brito-256889-unsplash

Högre utbildning ur globalt perspektiv

Näringslivet utvecklas och förändras till att bli allt snabbare, flexiblare och mer specialiserat. Utvecklingen leder till att nya behov av kompetens och arbetskraft uppstår i både nya och gamla företag och branscher.

 • Vi verkar för

 • En förstärkning av akademins samverkansuppgift med näringsliv och omvärld med tydliga regelverk, incitament och resursfördelning
 • Att det nationella kvalitetsutvärderingssystemet ska följa upp hur samverkan fungerar och vilka resultat det ger
 • Ökad nationell och internationell samverkan mellan lärosäten
 • Resurser till samverkansprogram för kunskapsöverföring till SME och nya branscher
 • Att skapa ökade incitament för arbetsgivare att ta emot ex-jobbare, praktikanter och doktorander
 • Satsning på en nationell strategi för att attrahera och behålla internationella studenter med stipendier och kvalitet i utbildning samt en attraktiv väg in i arbetslivet
 • Att möjlighet för nyexaminerade ska beredas plats i uppdrag för att säkra återväxten av kompetens i branschen
 • Att livslångt lärande kräver möjlighet till påbyggnads­utbildning – något som måste underlättas i studiemedelssystem och regelverk
 • Ökat antal utbildningsplatser på ingenjörs- och arkitekt­utbildningarna
 • Marknadsföra ingenjörs­utbildningarna för att locka fler (framförallt kvinnor) till ingenjörsyrken

RELATERAT MATERIAL