Högre utbildning ur globalt perspektiv

Näringslivet utvecklas och förändras till att bli allt snabbare, flexiblare och mer specialiserat. Utvecklingen leder till att nya behov av kompetens och arbetskraft uppstår i både nya och gamla företag och branscher.

Vi verkar för

  • En förstärkning av akademins samverkansuppgift med näringsliv och omvärld med tydliga regelverk, incitament och resursfördelning
  • Att det nationella kvalitetsutvärderingssystemet ska följa upp hur samverkan fungerar och vilka resultat det ger
  • Ökad nationell och internationell samverkan mellan lärosäten
  • Resurser till samverkansprogram för kunskapsöverföring till SME och nya branscher
  • Att skapa ökade incitament för arbetsgivare att ta emot ex-jobbare, praktikanter och doktorander
  • Satsning på en nationell strategi för att attrahera och behålla internationella studenter med stipendier och kvalitet i utbildning samt en attraktiv väg in i arbetslivet
  • Att möjlighet för nyexaminerade ska beredas plats i uppdrag för att säkra återväxten av kompetens i branschen
  • Att livslångt lärande kräver möjlighet till påbyggnads­utbildning – något som måste underlättas i studiemedelssystem och regelverk
  • Ökat antal utbildningsplatser på ingenjörs- och arkitekt­utbildningarna
  • Marknadsföra ingenjörs­utbildningarna för att locka fler (framförallt kvinnor) till ingenjörsyrken

Ladda ner en pdf-version:

Läs mer om våra ställningstagande om högre utbildning här