Hoppa till innehåll

Framtidens arbetsliv

Vi verkar för:

  • En sund arbetsplats oavsett var den är.
  • Att reglerna för förmånsbeskattning och avdragsrätt av arbetsutrustning för hem-/ och distansarbete ses över.
  • Att den enskilde medarbetaren ska ges förtroende att fatta beslut om sin arbetssituation och ta ansvar för sin arbetsmiljö i samråd med arbetsgivaren.
  • Att fler av arbetsmarknadens parter, dvs. arbetsgivare, arbetstagare, fackliga representanter, skyddsombud, med flera, öppnar upp för flexibla kommunikationsvägar och samverkansformer som kan ersätta formella förhandlingar enligt Lagen (1976:580) om medbestämmande.
  • Att löpande samverkansdialoger etableras mellan bolag i innovations­branschen, medarbetare samt fackliga representanter i fall där agila, innovativa och snabba beslut behöver fattas.
  • Att fler företag blir medvetna om att ett aktivt och långsiktigt mångfaldsarbete lönar sig.
  • Att inkludering och marginaliserade perspektiv prioriteras högt i utvecklingen av nya innovativa lösningar.

Aktuellt