Sverige visar vägen på global hållbarhetskonferens

rethink cities-cover-3D

Med krympande naturresurser, en kraftig urbanisering och överdimensionerad konsumtion krävs en ny syn på hållbar samhällsutveckling. Det konstateras i hållbarhetsrapporten ”Rethink Cities”, som presenteras när den internationella teknikkonsultbranschen träffas i Barcelona den 15-18 september. – Sverige är ett framgångsland inom miljöteknik och samhällsplanering, det här ett viktigt tillfälle att sprida den kunskapen globalt, säger Lena Wästfelt, vd Svenska Teknik&Designföretagen.

Rapporten är framtagen av Svenska Teknik&Designföretagen, FIDIC (International Federation of Consulting Engineers) och EFCA (European Federation of Engineering Consultancy Associations).
Konferensen i Barcelona arrangeras av FIDIC och har i år temat “Quality of Life – Our Responsibility”. Den kommer att belysa de tekniska konsultföretagens centrala roll och ansvar när det gäller  att utveckla framtidens hållbara lösningar. Sammantaget i världen står vi inför stora miljöutmaningar med utarmade naturresurser, förorenad mark, luft och vatten  – ett allvarligt hot mot vårt klimat. Rapporten ”Rethink Cities” tar utgångspunkt i tidigare erfarenheter och partnerskap med internationella institutioner såsom Världsbanken, UNEP, ISO och EU. Den belyser nyckelfaktorer för hållbar samhällsplanering, utreder problematiken och hur samhället måste angripa utmaningarna, med en rad slutsatser:

  • Ekonomin i världens länder har allvarligt försvagats till följd av ekonomisk kortsiktighet, överdriven konsumtion och avsaknad av livscykelperspektiv.
  • För att förändring ska bli verklighet krävs en ny syn på investering och utveckling av en hållbar infrastruktur. Det är avgörande för en hållbar utveckling och fortsatt god livskvalitet.
  • Med den urbanisering som sker – en majoritet av jordens befolkning bor i städer – är det nödvändigt att angripa hållbarhetsutmaningarna med fokus på världens städer.
  • Det krävs ett helhetsperspektiv i samhällsplaneringen, en ny helhetssyn på städernas viktiga roll.

Sverige är ett framgångsland inom miljöteknik och samhällsplanering, en kunskap som behöver utvecklas och spridas. De svenska företagen har en stor möjlighet att visa vägen. Det är just konkreta åtgärder som krävs. Stimulans, hjälpmedel och verktyg  som kan underlätta och snabbt få igång hållbarhetsarbetet världen över.

Beställ rapporten här.
Läs mer om Fidic-konferensen här.