Investeringssignalen juni 2017: Arkitekt- och ingenjörs­branschen behöver anställa 7500 medarbetare fram till årsskiftet

Idag presenterar Svenska Teknik&Designföretagen konjunkturrapporten Investeringssignalen. Den visar på ett fortsatt starkt orderläge, förbättrad lönsamhet och ett stort rekryteringsbehov.

Rekryteringsbehovet är utbrett och rapporten visar att tre av fyra företag behöver nyanställa. Det närmaste halvåret behöver 7500 personer anställas i branschen. Det är en ökning med 30 procent jämfört med samma period förra året.

-Svenska Teknik&Designföretagens konjunkturrapport, investeringssignalen visar att rekryteringsbehovet inom branschen är fortsatt mycket stort och ökar kraftigt, tre av fyra företag behöver nyanställa, säger Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen.

– Sammantaget behöver branschen anställa 7500 personer fram till årsskiftet. Det är en ökning med 30 procent jämfört med samma period förra året. Av dessa saknas uppåt 5000 personer, säger David Cramér, marknadsanalytiker Svenska Teknik&Designföretagen.

Av de medarbetare som anställdes under våren kom nästan häften (45 procent) från konkurrenter och 15 procent från andra delar av branschen. Cirka 20 procent var nyexaminerade och resterande 18 procent kom från andra branscher, arbetslöshet, utlandet eller annan bakgrund.

-Kompetensförsörjningsfrågan är en högt prioriterad fråga för branschen. Dels skapar bristen på tillgänglig kompetens flaskhalsar som bromsar produktiviteten. Samtidigt som det bidrar till en hög personalomsättning då företagen rekryterar från varandra, vilket driver upp löne- och rekryteringskostnaderna. I samma veva har företagen svårt att kompensera kostnadsökningarna med motsvarande prisökningar, trots kompetensbristen och det starka orderläget, menar Magnus Höij.

Branschens orderläge förbättrades ytterligare under våren och är nu rekordstarkt. Även förväntningarna på orderlägets utveckling är fortsatt optimistiska även om andelen företag med positiva förväntningar avtar något. Lönsamheten förbättrades också under våren, till stor del tack vare en positiv prisutveckling.