Hoppa till innehåll

Trots spöregn var tältet på Hästgatan 10 fullsatt när vi idag anordnade ett seminarium i Almedalen på temat ”Sverige skriker efter ingenjörer – vad kan högskolan göra?”

Stora teknikskiften i samhället, digitalisering, akut bostadsbrist och behovet av mer infrastruktur har lett till en mycket stor efterfrågan på ingenjörstjänster. De kunskapsintensiva tjänster som ingenjörsföretag levererar efterfrågas i allt större utsträckning, inte bara i Sverige utan ifrån hela världen.

Det svenska samhället skriker nu efter ingenjörer och kompetensbristen är den absolut största utmaningen för företagens verksamhet. Bristen är stor i hela landet och leder i vissa fall till att företagen tvingas flytta sin verksamhet till andra länder. Värdefulla arbetstillfällen går förlorade och Sverige tappar konkurrenskraft och viktiga källor till innovation.

Bristen är stor i hela landet och leder i vissa fall till att företagen tvingas flytta sin verksamhet till andra länder.

För att lösa den här bristen krävs åtgärder från flera olika håll. Fler utbildningsplatser, attrahera och behålla internationella studenter, bättre tillvarata kompetens bland nyanlända och locka fler kvinnor till ingenjörsutbildningar är några exempel som lyftes på seminariet.

KTH och Chalmers rektorer betonade vikten av att specificera vilka typer av ingenjörsutbildningar som efterfrågas. Att det inte är tillräckligt att tala om ingenjörer i generell bemärkelse. De lyfte också fram att deras uppdrag från utbildningsdepartementet måste justeras eftersom högskolorna slår i taket vad gäller antalet utbildningsplatser som kan anordnas.

Sweco Sverige, Pöyry och Projektengagemang som deltog i seminariet vittnade samtliga om att kompetensbristen är stor och akut. Att företagen tvingas konkurrera med varandra om den kompetens som finns och att bristen hämmar företagens tillväxt. Sweco Svierges vd lyfte särskilt fram potentialen bland internationella studenter och nyanlända, att vi måste bli bättre på att locka till oss och hitta den kompetensen. Bristande språkkunskaper i svenska går oftast att lösa genom smarta grupperingar och organisationslösningar, där alla gruppmedlemmar bidrar med olika typer av kompetenser.

Engagemanget på seminariet var väldigt stort och alla var eniga om att en kraftsamling krävs för att komma tillrätta med problemen. Att flertalet åtgärder krävs och att det är bråttom. Jag skulle personligen t.om vilja säga att Sveriges framtida tillväxt och innovationskraft står på spel om inte kraftfulla åtgärder tas så att vi kan behålla dessa värdefulla jobbtillfällen i landet.

Hade du inte möjlighet att se seminariet på plats kan du se det i efterhand här.

Se bilder från seminariet här.