Hoppa till innehåll
En ny regering är på plats, en regering som fortsatt består av S och MP. Men också en regering som på ett förtroendefullt sätt ska driva och genomföra agendan i den så kallade januariöverenskommelsen. Med C och L. Sammantaget en regering som har ansvar att driva en mycket mer liberal och näringslivsorienterad politik. En politik som på ett kraftfullt sätt ska sätta klimatutmaningarna i fokus och styra om infrastrukturinvesteringar till långsiktigt hållbara investeringar.

Läser man regeringsförklaringen, går många frågor, ur vårt perspektiv, i rätt riktning.  Det finns en ökad insikt i att näringslivet är en del av lösningen, ett större fokus på sänkta kostnader för företag som bidrar till hållbar utveckling och fokus på en skattereform med sänkt skatt på arbete. Regeringsförklaringen innehåller löfte om en politik som fokuserar på individens och företagens behov av kompetensutveckling och att sätta stopp för kompetensutvisningarna.  Den innehåller även reformutrymme för en utvecklad bostadspolitik, ökad rörlighet på bostadsmarknaden, översyn av regelverk samt ett fortsatt fokus på ökat bostadsbyggande. Extra tydligt är även infrastruktursatsningarna och satsningar på spårtrafik.

Även om du inte varje dag tänker på politikernas arbete så kan jag rekommendera att skriva ut regeringsförklaringen och sätta upp den på väggen. Markera de frågor som är viktigast för dig, och följ upp att de blir genomförda. Regeringsförklaringen är löften som en regering bör kunna genomföra. Och ha stöd för i Riksdagen.

Vissa av oss rannsakar skrivningar och formuleringar extra noga. Funderar på vad som står skrivet mellan raderna, och ställer politiker till svars om de inte lever upp till löften. Men det är också vårt jobb. Även om jag låter lite skeptisk är  jag också förhoppningsfull, och jag tror att vi nu tar ett steg i rätt riktning. Politik är alltid som roligast och bäst när de riktigt svåra frågorna kommer upp på bordet. När principer måste omprövas. Och om det osäkra valresultatet har gjort någon nytta så är det just detta. De stora frågorna måste upp på bordet. Och till viss del nya statsråd har fått uppgiften att genomföra det som lovats.

Vi på Innovationsföretagen ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med nya och gamla statsråd. Vissa kommer vi sakna extra mycket, men vi välkomnar förändring och är övertygade om att våra nya statsråd och våra tidigare fast nu i nya roller kommer förvalta vår fortsatta dialog väl.

Välkommen till första dagen på jobbet! Hör av dig när du hunnit landa!

Här är mina kontaktuppgifter!

Mail: anders.persson@innovationsforetagen.se
Telefon: +46 70 509 69 17
Twitter: By_Anders