Hoppa till innehåll

70 000 it-experter kommer att saknas till år 2022. Två av tre arkitekt och ingenjörsföretag behöver nyanställa akut. Då får det inte ta sju månader att ordna ett arbetstillstånd för en internationell talang, skriver Stefan Koskinen, Almega, Magnus Höij, Innovationsföretagen och Åsa Zetterberg på IT&Telekomföretagen i en debattartikel i Ny Teknik.

Att svenska företag har svårt att rekrytera, anställa och behålla utländska talanger är ett faktum. När det kan ta upp till sju månader för Migrationsverket att handlägga ett arbetstillstånd för att rekrytera utanför EU och EES, blir det omöjligt för svenska företag att konkurrera om de största internationella talangerna. Det sker i ett läge där många delar av tjänstesektorn skriker efter kompetenta medarbetare.

Uppemot 70 000 it-experter kommer att saknas till år 2022, visar uträkningar som IT- & Telekomföretagen gjort. Innovationsföretagens beräkningar visar samtidigt att två av tre arkitekt- och ingenjörsföretag behöver nyanställa akut. Kompetens som är svår att hitta i Sverige.

Det måste bli lättare för svenska företag att knyta till sig utländska talanger för att kunna råda bot på kompetensbristen och stärka den internationella konkurrenskraften. Byråkratiskt krångel och tröga processer får inte bli ett hinder för tjänstesektorn, motorn i svenskt näringsliv, att fortsätta utvecklas och bidra till samhället.

För att komma tillrätta med kompetensbristen har Almega tagit fram en ny certifieringstjänst. Den gör det smidigare och framför allt snabbare för företag att få arbetstillstånd prövade.

Men samtidigt som Almegas snabbhanteringstjänst finns är det tydligt att problemen som generellt omgärdar arbetstillstånd är stora. Hanteringen hos Migrationsverket kan ta flera månader. Resultatet är utvisningar där hårt arbetande talanger tvingas lämna landet på grund av banala misstag som arbetsgivaren gjort i samband med exempelvis löneutbetalningar, semesterersättning och förlängningsansökningar. Det är mycket negativt för Sverige och svenskt närings- liv, både på lång och kort sikt.

För att få ett arbetstillstånd krävs att företaget och den som blivit erbjuden jobbet måste fylla i alla blanketter korrekt, och skicka in dem i rätt ordning. Det är snårigt – för att inte säga omöjligt – att göra helt rätt om du inte är van vid förvaltningsärenden. Kompetensen som krävs är ovanlig hos många techbolag som av naturliga skäl vill och måste fokusera på kärnverksamheten.

Ska svenska företag vara konkurrenskraftiga på den globala marknaden måste staten vara i bättre samklang med utvecklingen. Svenska myndigheter måste lära av näringslivet och vara betydligt mer flexibla att justera saker längs resans gång.

Vår snabbhanteringstjänst för rekrytering av kompetens utanför EU är en del av lösningen på problemen som omgärdar arbetstillstånd. Men mer måste till.

  • Det måste bli ett slut på onödiga kompetensutvisningar.
  • Möjligheterna för redan invandrade talanger att skaffa sig kunskaper i svenska och översätta sina examina till svenska motsvarigheter måste stärkas.
  • Avdrag för kompetensinvesteringar gynnar livslångt lärande.
  • Fler och bättre resurser till högskola och universitet för utökat antal utbildningsplatser och höjd kvalitet.

Det är absolut nödvändigt att Sveriges attraktionskraft för talanger stärks. Regeringen behöver ta sitt ansvar, och det brådskar. Migrationsverket och flera andra myndigheter måste lyfta blicken och på allvar lyssna på oss i tjänstesektorn – vi och resten av samhället är beroende av dessa talanger.

Magnus Höij, förbundsdirektör, Innovationsföretagen

Åsa Zetterberg, förbundsdirektör, IT- & Telekomföretagen

Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef, Almega

Här kan du läsa mer om snabbhanteringstjänsten