Hoppa till innehåll

Konjunkturen går upp och ner. Men behovet av mer kompetens och utbildning består.

Under vintern har många av våra medlemmar märkt av en tydlig avmattning på marknaden. Det har rent av funnits behov av varsel och neddragningar på vissa företag som en konsekvens av en svagare marknad och osäkrare framtidsutsikter. Ett av våra mantran på Innovationsföretagen har under en längre tid varit: ”vi behöver fler arkitekter och ingenjörer”. Har detta nu ändrats, när marknaden inte är lika glödhet som innan? Det enkla svaret: nej!

För det första: marknaden är fortsatt mycket god för våra medlemsföretag på många håll. Visst är det svalare på vissa håll, men inte alls någon dramatik sett till det stora perspektivet. Dessutom visade vår senaste konjunkturrapport att över hälften av företagen behövde anställa trots avmattningen.

För det andra: det är inte bara våra medlemmar som behöver välutbildade arkitekter och ingenjörer. Kompetensbristen har varit ett problem även för beställarsidan, för myndigheter och kommuner. Plus att fler ingenjörer och arkitekter borde bli politiker, journalister, lärare och  mycket annat.

För det tredje: omställningen från ett industrisamhälle till ett tjänstesamhälle kommer att kräva än mer av vår sektor och våra medlemmar. På lång sikt kommer denna, fundamentala omställning att öka marknaden och behovet än mer för våra medlemmar.

Behovet av en ökad volym på högskolorna kvarstår alltså. Men lägg därtill kvalitetsfrågorna kopplat till de tekniska högskolorna. Och behovet av stöd för det livslånga lärandet. Och bättre system för arbetskraftsinvandring till vår sektor. En sådan lista visar tydligt att det finns mycket kvar att göra för att stärka kompetensfrågorna i vår sektor.

*
I helgen ska jag, förutom att ta mig hem från Portugal efter ett möte med arkitektkollegorna i Europa, pyssla om min dotter som nyss kommit hem från ett givande år i USA.

Trevlig helg!

/Magnus Höij, förbundsdirektör