Hoppa till innehåll

Vi kan förvänta oss ett ansträngt läge framöver – men också kraftfulla åtgärder för att mildra effekterna.

Våra medlemsföretag och medarbetare står inför att antal utmaningar i spåren av Covid-19. Dels i att bidra till att i möjligaste mån minska spridning av det nya Corona-viruset, likväl som att hantera den oro som detta för med sig. Utöver detta handlar det mycket om att hantera rådande affärssituation och att säkra det ekonomiska läget för företaget. Här handlar det mycket om åtgärder för att säkra likviditet och att ha koll på både ingångna och framtida affärsavtal.

När det kommer till Innovationsföretagens prioriteringar kring vilka åtgärder som krävs just nu så har vi fokuserat på ett antal områden. Generella åtgärder som direkt kan få positiv effekt för våra medlemsföretag när de utmanas av direkta och indirekta effekter av Covid-19.

Prioriterade åtgärder:

  • Säkra likviditeten hos företag, korta betaltider, uppskov med skatter
  • Förbättra villkor för att kunna permittera medarbetare med bibehållen anställning
  • Säkra att offentliga och privata beställare inte bromsar upp utan upprätthåller efterfrågan
  • Ökat statligt ansvar för sjuklönekostnader

Vi betonar också vikten av att långsiktigt kunna behålla nyckelkompetens och upprätthålla eller öka FoU-arbete i spåren av en minskad efterfrågan för att kunna komma ur krisen starkt när de mest akuta problemen passerat. Flera av de frågor vi driver innehåller en rad olika förslag på åtgärder.

Vi har fått ett brett stöd inom Svenskt Näringsliv för flera av våra prioriterade frågor och regeringen har svarat upp i flera delar. Nu på morgonen den 16 mars lanserade regeringen och januaripartierna ett större ekonomiskt åtgärds och stimulanspaket.

Regeringen har bland annat beslutat om följande åtgärder:

  • Företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt omfattande tre månaders skatteinbetalningar och under längst 12 månader.
  • Avskaffat karensdag för medarbetare där staten betalar sjuklöneersättning och nu idag aviserat att staten tar över betalningsansvar under april och maj 2020.
  • Beslutat om nya regler och stöd för permittering av medarbetare inom ramen för korttidsarbete – kommer träda i kraft den 7 april, men tillämpas redan från 16 mars och gälla under 2020.

Alla detaljer kring hur detta är givetvis inte klara med regeringen och januaripartierna jobbar på att färdigställa underlag. När det gäller regler kring stöd för permittering av medarbetare kvarstår dock en större fråga som ännu inte är löst. Den berör huruvida företag i första hand måste vidta åtgärder för att göra besparingar och att dessa åtgärder inkluderar att se över nyttjandet av inhyrd personal och konsulter. Innovationsföretagen har med stöd av Almega och Svenskt Näringsliv krävt att denna skrivning ska tas bort då den riskerar att förvärra situationen för våra medlemsföretag. Vi har uppvaktat regeringen igen i denna fråga men har ännu inte nått framgång.

Mer information kommer att publiceras löpande på vår hemsida. Vi kan också förvänta oss ytterligare åtgärder under de närmaste dagarna.

Se även utspel i media:
SvD: Tio punkter så lindrar vi Coronas ekonomiska smäll

Vid frågor återkoppla gärna till mig, Anders Persson, näringspolitisk chef på Innovationsföretagen.

Läs mer på Almegas hemsida om våra tips och råd kring arbetsmiljöansvaret kopplat till det nya Corona-viruset. Här finns också länkar till Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, UD-avråder, Vårdguiden och Nationella informationsnumret. Ännu mer tips och råd finns i Arbetsgivarguiden, bakom inlogg.