Hoppa till innehåll
Medlemsföretagen har idag många arbetsrättsliga frågor med anledning av coronaviruset. Almega har stärkt bemanningen i Almegajouren och jobbar med att konstant uppdatera frågor och svar om de vanligaste frågorna. Frågor och svar hittar du här.

Kollektivavtalsförhandlingar i Avtal 20 fortsätter både inom industrin och Innovationsföretagen. Förhandlingarna är förstås påverkade av läget i Sverige och vår omvärld. Industrin kommer, enligt den tidplan som industrins parter gjort, teckna kollektivavtal om ”märket” för kostnadsökningar och avtalsperiodens längd den 31 mars 2020. Innovationsföretagen tecknar därefter ett nytt kollektivavtal i april.

Regeringen har idag presenterat ett ytterligare krispaket för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet. Det nya krispaketet innebär införande av korttidspermittering, att staten tar över sjuklöneansvaret under två månader och en likviditetsförstärkning via skattekontot. Uppdatering av våra webbar om hur de olika åtgärderna kan hanteras av dig som arbetsgivare sker under dagen.