Hoppa till innehåll

Varje timme, varje dag fattas nu beslut som avgör framtiden för svensk företagsamhet, möjligheterna att behålla jobben och de ekonomiska konsekvenserna av den pandemi vi befinner oss i. Åtgärder vidtas löpande för att hantera smittspridningen och kunskapen i dessa frågor är hög runt om i landet. Däremot saknas ett lika tydligt förhållningssätt vad gäller hanteringen av de allvarliga ekonomiska konsekvenser situationen får för såväl företag som privatpersoner.

När stora delar av samhället bromsar in eller helt stannar upp ställs än högre krav på övriga delar att fortsätta leverera och prestera, nu mer än någonsin. Att i möjligaste mån hålla igång projekt och verksamheter är avgörande för att minimera de långsiktiga konsekvenserna av pandemin och skapa förutsättningar för en god återhämtning när vi tagit oss den akuta kris vi befinner oss i. Så jobbar Innovationsföretagen och så jobbar våra medlemsföretag. Vi uppmanar våra medlemsföretags kunder och underleverantörer att agera på samma sätt.

Merparten av våra medlemmar är små eller medelstora företag, ofta med mycket begränsade möjligheter att klara av längre inkomsttapp av den storleksordning det nu kan bli fråga om. Företag som samtidigt i allra högsta grad behövs för vår förmåga att fortsätta bygga för framtiden.
Att bygga upp ett välfungerande företag tar tid. Vid bristande orderingång, projekt som skjuts på en obestämd framtid och uteblivna betalningar kan företagets undergång däremot komma snabbt.

För att det ska finnas företag, kompetens och resurser för att återuppbygga verksamheter och strukturer att tillgå när vi tagit oss igenom den akuta krisen uppmanar Innovationsföretagen till att:

– Korta betaltiderna
– Hedra ingångna avtal
– Samverka för långsiktigt hållbara lösningar
– Tidigarelägg offentliga inköp och investeringar
– Undvik uppsägningar på grund av arbetsbrist genom att använda systemet för korttidsarbete.
– Investera för framtiden

 

Anders Persson och Helena Dahlberg, Innovationsföretagen