Hoppa till innehåll

Utökningen av FoU-avdraget röstades idag igenom i riksdagen med brett stöd och stor majoritet. En god nyhet för Sverige, för forskningen och för svensk konkurrenskraft.

Innovationsföretagen har sedan länge drivit frågan om utökat FoU-avdrag för att stärka företagens förutsättningar att investera i forskning och utveckling.

Idag röstade riksdagen igenom regeringens förslag från höstbudgeten till sänkta arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling. Redan i dag kan arbetsgivare göra avdrag på arbetsgivaravgiften för denna grupp, men nu höjs taket för avdraget från 230 000 kronor till 450 000 kronor per månad. Avdraget gäller totalt för alla anställda som arbetar med forskning och utveckling hos en och samma arbetsgivare. Den allmänna löneavgiften ska också sänkas med 10 procent för gruppen.

De nya reglerna börja gälla 1 april 2020.

Läs mer om vårt arbete för att stärka klimatet för forskning och innovation i Sverige.