Hoppa till innehåll

Idag presenterar Innovationsföretagen sin konjunkturrapport, Investeringssignalen, med marknadssituationen för innovativa arkitekt- och ingenjörsföretag inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn. Undersökningen som gjordes i januari och februari visar på en avmattning som börjat stabiliseras på en lägre men alltjämt god nivå. Sedan kom coronaviruset och ställde allt på ända.

Undersökningen som genomfördes under januari och februari visade att orderläget försvagats sedan i september förra året, men förväntningarna på orderingången framöver indikerade att branschen börjat stabilisera sig. Väldigt få företag trodde på ett försämrat orderläge om sex månader, endast 11 % jämfört med 14 % i september och 18 % i maj 2019. Företagen tycktes förvänta sig en stabilisering och kanske till och med en ökande orderingång fram till sommaren.

Sedan dess har coronakrisen vänt upp och ned på hela samhället och även den här branschen. Snabbundersökningen som genomfördes 16 – 17 mars visade att fem av sex (84 %) av företagen kände av effekterna av coronasituationen på något sätt. Tio arbetsdagar senare gjordes en ny undersökning som visar att 93 % av företagen är påverkade.

Industrikonsulterna, som var mest optimistiska i januari och februari, är de som först känner av coronakrisens påverkan. Fordonsindustrin i Sverige har lagt ned produktionen, vilket påverkar hundratals, kanske några tusen konsulter. Liknande beslut kan komma i fler industrier och från andra beställare. Även om svenska myndigheter infört mindre restriktioner än vad som sker i andra länder så gör globaliseringen att vi inte kan agera isolerat.

Resultaten från januari och februari är inte helt oväsentliga, de visar branschens ingångsvärden i coronakrisen. Men verkligheten är en annan idag. Vi vet att effekterna, eller kostnaderna, av epidemin inte går att uppskatta ännu. Varken för samhället som helhet eller i branschen för rådgivande ingenjörer och arkitekter. Det är dock relativt säkert att effekterna kommer att öka under den kommande tiden.

I den här medlemsundersökningen bland arkitekt-, teknikkonsult-och industrikonsultföretag medverkade 91 företag som tillsammans sysselsätter cirka 25 000 medarbetare i Sverige.

Investeringssignalen mars 2020

Snabbenkäten 25-26 mars 2020

Snabbenkäten 16-17 mars 2020