Hoppa till innehåll

Pandemin kommer få stor påverkan på näringsliv och samhälle. Nu måste vi nyttja tiden på bästa sätt.

Just nu läggs allt fokus på att hantera de medicinska konsekvenserna av Corona-pandemin. Det har lett till stora och dramatiska konsekvenser för samhälle och näringsliv. Vad som varit verkningsfullt och vad som varit väl avvägt kan bara framtiden utvisa.

Men att stora delar av näringslivet står stilla just nu får såklart stora konsekvenser för de produktionssystem och arbetsformer som upparbetats under lång tid. Och självfallet enorma konsekvenser för både företagens och samhällets ekonomi.

I grunden är hela Corona-pandemin en tragedi på många plan. Men det har givit utrymme för både lärande, utveckling och innovation. Det får vi inte missa. Redan har vi tagit enorma kliv när det gäller kunskap om digitala verktyg och digitala möten. Mognaden har ökat, systemen har överlag presterat väl. Detta är redan ett glädjeämne och mer kommer att hända.

Kompetensutvecklingsfrågorna kommer fortsättningsvis att vara minst lika viktiga. Både för befintlig personal och de som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden bör utveckla sin kunskap i moderna arbetssätt, ny teknik, kanske affärsutveckling och säkert mycket annat. Tillsammans med några kollegor på Almega har vi lyft flera viktiga aspekter kring detta i Ny Teknik idag. Se också vår nya webbsida om att nyttja korttidspermitteringen till kompetensutveckling med tips på olika utbildningsaktörer.

Nya investeringar i det nya, hållbara samhället bör vara självklara. Infrastrukturminister Tomas Eneroth brukar prata om ”en permanent världsutställning för hållbara transportlösningar”. Nu finns ett fönster att verkligen bygga ut den utställningen rejält. Men det kan också vara genom andra investeringar, kopplat till renoveringar och underhåll av vårt fastighetsbestånd, ökat fokus på forskning och utveckling inom hållbarhetsområdet och mycket annat.

Ökade investeringar i en framtida, modern digital infrastruktur är lika självklar. Sverige är redan sent på bollen när det gäller 5G-utbyggnaden. Här måste farten öka ordentligt. Detta kommer att vara en avgörande framtidsfråga för hela landet. En hel del branscher kan inte verka på samma sätt som innan. Flyget drabbas självklart hårt när det avråds från internationella resor. Det finns många fler exempel. Men andra delar av näringslivet kan faktiskt göra stor skillnad, både på kort och lång sikt.

Våra medlemmar har ställt om till digitala möten, hemarbete och en ny vardag. Men kapaciteten är ofta mycket god, ibland bättre än innan. Nu är det läge att investera, att blicka framåt. Vår sektor kan och vill bidra till en omställning, till utveckling och till nya lösningar för både samhälle och näringsliv.

Några talar om år 2020 som ett förlorat år. Att vi fortsätter där vi var nästa år igen. Så får det inte bli.

*
Tro det eller ej: arbetet med vårt sorgligt röriga arbetsrum hemma visar tydliga framsteg. Efter att vi gjort ett rejält ryck med garaget förra helgen finns nu hopp om att även arbetsrummet kan få en nystart. I helgen planerar vi för en ordentlig kraftsamling: allt ska ut, golvet torkas, fönstren putsas och bara det viktigaste ska in igen. Målet: ett rum där jag faktiskt utan att behöva skämmas kan ha Teams-möten med kameran på och utan att behöva lägga anpassa bakgrunden med någon strandmiljö från Västindien. Se där ett utvecklingsprojekt i det lilla.

Trevlig helg!

Magnus Höij, förbundsdirektör