Hoppa till innehåll

Innovationsföretagen har gjort en tredje enkät om coronakrisen bland våra medlemsföretag under 14-16 april. Vi följer situationen noga för att kunna erbjuda bästa möjliga stöd och påverka politiken i rätt riktning. Mest drabbade är industrikonsulterna där 83,7 % tappat befintliga uppdrag.

Nio av tio medlmesföretag känner tydligt av krisens eftekter, medan vart tionde företag verkar klara sig relativt opåverkat. I den första undersökningen märktes påverkan av mest i produktionen. Personalen var frånvarande på grund av sjukskrivningar och VAB. Frånvaron verkar avta eller vara mindre av ett problem. Dels säkert på grund av att hemarbete blivit normen i många företag. Dels för att påverkan på uppdragen blivit ett större orosmoment än hur man ska hålla igång produktionen. Dessutom har över 12 % av den samlade personalstyrkan varslats eller permitterats. Så brist på uppdrag är ett klart ökande problem för många företag.

Påverkan på uppdrag ökar
Företagen tillfrågades om de påverkats på olika sätt och hur mycket (i procent eller antal) enligt frågorna nedan. En tydlig ökning mellan undersökningarna är tydlig i diagrammet nedan, som ger en samlad bild över utvecklingen av påverkan på uppdrag.

Påverkan på uppdrag enkät 3

64,2 % av företagen har tappat befintliga uppdrag och 78,0 % har fått befintliga uppdrag uppskjutna. Dessutom har 81,5 % noterat en minskning i orderingången. Så det är uppenbart att krisen påverkar uppdrag och orderböcker. Men sett över hela branschen är det fortfarande i relativt begränsad omfattning. Endast 15,1 % av företagen uppger att de tappat mer än 25 % av sina uppdrag och 17,1 % uppger att de fått mer än 25 % av sina uppdrag uppskjutna. Lite fler företag rapporterar dock om en minskad orderingång. 27,8 % av företagen har tappat mer än 25 % av orderingången.

Industrikonsulterna mest drabbade
Mest påverkade är industrikonsultföretagen. 83,7 % av industrikonsulterna har tappat befintliga uppdrag och 36,7 % har tappat minst 25 % av sina uppdrag. 80,7 % av industrikonsulterna har fått uppdrag uppskjutna och 34,7 % har fått minst 25 % av sina uppdrag uppskjutna. 89,1 % av industrikonsulterna har tappat i orderingång och 50 % har tappat minst 25 % av sin orderingång. Bland arkitekt- och teknikkonsultföretagen är det mycket färre företag som tappat så många uppdrag och i så stor omfattning. Men, det finns givetvis en del företag där med som nu har en stor brist på uppdrag.

Varsel och permitteringar börjar bli utbrett
Varsel och permitteringar har en klar ökande trend. I den första undersökningen hade endast 1,1 % av företagen varslat personal och 3,2 % hade permitterat personal. I den här undersökningen har 24,3 % av företagen varslat och 40,5 % permitterat personal.

Nedan redovisas den samlade utvecklingen över varsel och permitteringar i de tre genomförda undersökningarna.

Varsel och permitteringar enkät 3

Oron för framtiden stor
Det är tydligt att oron för vad som ska komma är stor. För de flesta företagen verkar problemen som uppstått hittills vara hanterbara och överkomliga. Men, sämre orderingång och inställda eller uppskjutna uppdrag är ett tydligt hot för branschen. Den stora frågan verkar vara vad som händer i höst. Fram till dess klarar sig nog de flesta företagen. Fortsätter krisen att förvärra ekonomin och investeringarna efter sommaren så kommer bristen på uppdrag att innebära mycket mer omfattande varsel och många fler konkurser eller likvidationer. Ovissheten är det stora hotet. Förhoppningsvis ljusnar läget under sommaren, om pandemin bedöms som så kontrollerad att investeringsviljan kommer igång igen. Det skulle kunna innebära en relativt snabb ökning av igångsättningen av uppskjutna uppdrag och av nya uppdrag. Är läget lika osäkert efter sommaren så kommer effekterna bli mycket allvarligare, där en väsentlig del av branschen kan slås ut. Det är svårt och vanskligt att spekulera i hur det kommer att bli. Men en vågad gissning är att verkligheten hamnar någonstans mittemellan det ljusare och det mörkare scenariot.

Om enkäten

Enkäten, som mejlades ut till drygt 550 vd:ar, divisionschefer och andra beslutsfattare hos Innovationsföretagens medlemmar, var öppen mellan den 14 och 16 april. Den genererade 182 svar från företag som tillsammans sysselsätter knappt 30 000 medarbetare i Sverige. De svarande representerar 51 industriteknikkonsulter och techföretag, 61 arkitektföretag och 70 teknikkonsultföretag (bygg och anläggning).

David Cramér
Analyschef, Innovationsföretagen
20 april 2020

Snabbenkät om coronakrisen 3

Coronakrisens effekter ökar enligt ny enkät – snabbenkät 2

Coronaeffekterna redan kännbara för Innovations­företagens medlemmar enligt enkät – snabbenkät 1