Hoppa till innehåll

Kompetensutveckling är grunden för konkurrenskraft, innovationer och tillväxt. Vi förslår tre skarpa åtgärder: kompetensavdrag på 100 procent, tech-checkar och digitalisering av utbildningar.

Coronapandemin gör att 2020 blir ett extremt tufft år för många företag i tjänstesektorn när efterfrågan rasar och arbetsplatserna töms på medarbetare. Därför är det nödvändigt med omfattande stödpaket för att förhindra omfattande konkurser och uppsägningar.

Men nedgången i ekonomin bör också användas till att rusta näringslivet och arbetskraften för en snabb återstart och för god konkurrenskraft när krisen är över. Nu är det rätt tid att satsa på kompetensutveckling.

I ett normalt konjunkturläge begränsas näringslivets investeringar i kompetensutveckling av höga alternativkostnader i form av produktionsbortfall. Framöver kommer sannolikt hundratusentals personer bli korttidspermitterade i tjänstesektorn, är vår bedömning. Då försvinner stora delar av alternativkostnaderna för kompetensutveckling, ett tillfälle som måste tas tillvara.

De som är korttidspermitterade är fortfarande anställda av sina arbetsgivare och bör därför få kompetensutveckling som köps in eller anordnas av arbetsgivaren. Insatserna behöver vara korta och flexibla så att medarbetarna snabbt kan gå tillbaka och arbeta heltid när ekonomin tar fart igen.

Den stora utmaningen är att de arbetsgivare som drabbats hårt av sjunkande efterfrågan inte har ekonomiska resurser att satsa på kompetensutveckling i detta kritiska skede.

I andra länder finns incitament för kompetensutveckling i samband med permitteringar som täcker upp till hundra procent av utbildningskostnaderna i samband med permittering.

I Sverige finns ett redan förberett förslag kopplat till det svenska systemet för korttidspermittering som presenterades för ett år sedan. Där föreslogs att staten ska stå för cirka 60 procent av arbetsgivarens kostnader för kompetensutveckling vid korttidspermittering.

Regeringen har inte gått vidare med förslaget trots att korttidspermitteringarna nu ökar snabbt. Vi föreslår tre skarpa åtgärder.

1. Inför ett kompetensavdrag

Almega har länge efterlyst en liknande lösning som inte bara bör finnas i kristider utan som en permanent modell för att stimulera kompetensutveckling i arbetslivet: ett kompetensavdrag. Arbetsgivare som gör en samhällsinsats och satsar extra mycket på kompetensutveckling bör kunna kvitta dessa kostnader mot skatt och arbetsgivaravgifter på skattekontot.

Kompetensutveckling är grunden för konkurrenskraft, innovationer och tillväxt. Därför behövs ett kompetensavdrag som i ett ekonomiskt normalläge bör vara 50 procent av arbetsgivarnas kostnader för kompetensutveckling av personalen.

Nu under coronakrisen och i samband med korttidspermittering bör avdraget ligga på 100 procent för att verkligen få full effekt.

2. Inför tech-checkar för ett digitalt kompetenslyft

Coronakrisen ställer ökade krav på digital kompetens och leder till accelererad digital omställning av näringsliv och samhälle. Redan före krisen var digital kompetens en stor bristvara som blir flaskhalsar för ekonomins återhämtning.

En stor del av utbildningarna i it och ny teknik erbjuds utanför det reguljära utbildningssystemet och kostar pengar. För att de som sägs upp och permitteras, eller är i riskzonen för att bli det, ska ha goda möjligheter till relevant kompetensutveckling föreslår vi att samhället tar en del av utbildningskostnaden.

Vårt förslag är att detta sker genom att staten delar ut tech-checkar som kan användas som betalningsmedel för digital kompetensutveckling. Tech-checken kan ses som vår tids hem-PC-reform.

3. Satsa på digitalisering av utbildningar och distansundervisning

Slutligen behövs det en stor satsning på digitalisering av utbildningar och på distansundervisning. Nu är den rätta tiden att ta tag i denna utmaning genom att universitet och högskolor investerar i modern pedagogik byggd på digitala utbildningsplattformar som ökar tillgängligheten till kurser för att göra det möjligt att kompetensutveckla sig hemifrån.

Den senaste tiden har varslen om uppsägning ökat dramatiskt vilket indikerar att hundratusentals personer kommer bli arbetslösa inom några månader. Permittering är en bättre lösning för arbetsgivare och arbetstagare då anställningsrelationen kvarstår.

Men om det ska bli ett gångbart alternativ till uppsägning av personal krävs att staten tar kostnaderna för lön och kompetensutveckling i betydligt högre grad än i dag.

Magnus Höij, förbundsdirektör Innovationsföretagen

Thomas Erséus, vd Almega

Åsa Zetterberg, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen

Läs debattartikeln på Ny Teknik

Läs om Tech-checkar på IT & Telekoms webb