Hoppa till innehåll

Coronakrisen slår hårt mot tjänstesektorn när efterfrågan rasar och arbetsplatserna töms på medarbetare. Därför är det välkommet med möjligheten att korttidspermittera medarbetare för att förhindra omfattande konkurser och uppsägningar. Men tiden i korttidspermission bör användas till något konstruktivt så att vi går stärkta ur krisen. Nu är det rätt tid att satsa på kompetensutveckling.

Innovationsföretagens medlemsföretag är kunskapsintensiva arkitekt- och ingenjörsföretag med en ständig teknikutveckling. Medarbetarna har en hög utbildningsnivå men kompetensutveckling måste ske löpande för att företagen ska fortsätta ligga i teknikens framkant. Nu finns ett gyllene tillfälle med frigjord tid att ta tillvara för att stärka kompetensen, bygga konkurrenskraft och komma stärkta ur krisen.

Anders Persson har med hjälp av Näringsdepartementet och Tillväxtverket rett ut frågan om det är tillåtet att kompetensutveckla sig under korttidsarbetet/permissionen. Svaret är ja – det är tillåtet och önskvärt med kompetensutveckling under korttidspermissionen/arbetet.

Tillväxtverket ställer sig positivt till arbete med kompetensutveckling under arbetsbefriad tid, då näringslivets kompetensförsörjning är en avgörande tillväxtfråga på lång sikt. Möjligheten finns att till exempel anordna interna eller externa utbildningar, gå bredvid en kollega eller genomföra kompetensvalidering.

Men det ska vara frivilligt från arbetstagarens sida och överenskommet med det lokala facket.

Läs våra frågor och svar om korttidspermittering

Läs om korttidsarbete på Tillväxtverkets hemsida