Hoppa till innehåll

Den senaste EFCA Barometern (Spring 2020) visar att Covid-19 har påverkat marknaderna runt om i Europa, med vikande orderingång och neddragna personalstyrkor som följd.

Även om undersökningen inför EFCA Barometern inleddes innan Covid-effekterna var helt kända så visar rapporten på en kraftigt inbromsande europeisk bransch. Covid-effekten kommer givetvis också att påverka lönsamheten. Hela 17 av 22 länder tror att lönsamheten försämras under 2020 jämfört med 2019.

Ytterligare en faktor som illustrerar denna nedgång är vilka utmaningar som branscherna runt om i Europa listar främst. Från att kompetensbrist varit den största utmaningen för branschen under lång tid så har brist på uppdrag nu klättrat upp högst på listan. Låga arvoden och sena betalningar anses också vara stora utmaningar.

Enkäten för EFCA Barometern var ute mellan 20 mars och 7 maj och 23 medlemsassociationer i 22 länder medverkade i undersökningen.

Läs hela rapporten här.