Hoppa till innehåll

Den senaste EFCA Barometern (Spring 2021) visar att Covid-19 har haft stor negativ inverkan på marknaderna runt om i Europa. Men nu finns tecken på tillväxt och viss framtidsoptimism i branschen.

Den senaste barometern från EFCA (European Federation of Engineering Consultancy Associations) visar att coronapandemin har påverkat branschen negativt. Det gäller både anställningar, orderstock, omsättning och även lönsamhet. Men nu finns tecken på att branschen är på väg tillbaka. Den största utmaningen för de europeiska teknik- och industrikonsultföretagen är just nu kompetensbrist.

Barometern visar en positiv trend vad gäller både tillväxt och orderingång. Men fortfarande finns flera oroande tecken och även om trenden är positiv så är nivåerna på både antalet anställda och orderstock historiskt låga.

Läs hela rapporten här.