Hoppa till innehåll

På måndag samtalar jag med näringsministern. Jag kommer att lyfta fram ingenjörernas betydelse för landets utveckling och attraktivitet.

Regelbundet samtalar regeringen med näringslivet, bland annat i det forum som kallas ”Industrisamtal”. Innovationsföretagen deltar i dessa och på måndag är det dags igen. Temat denna gång är Sverige som investeringsland. Utöver näringsministern deltar därför också Anna Hallberg, utrikeshandelsminister.

Mina tre teman på måndag kommer att beröra högskolans roll, infrastrukturen samt ”Sverigebilden”. Alla dessa behöver stärkas.

Högskolan, i synnerhet våra tekniska högskolor, måste säkerställa både volym och kvalitet. Vi behöver bli fler ingenjörer i Sverige, men vi behöver också ha en kvalitet på utbildningen som stärker näringslivet och vår omställning mot hållbarhet och innovation.

Infrastrukturen behöver underhållas, utvecklas och förnyas. Det gäller både den digitala och den fysiska infrastrukturen.

Och så ska jag säga något om ”Sverigebilden”. Vi glömmer ofta att vi har fantastiska förutsättningar , där vi gemensamt kan tala gott om de fördelar som Sverige har. Läs gärna min blogg jag skrev för några år sedan på det temat.

Sedan finns det såklart fler saker som behöver betonas. Men vi är många som deltar och bilden kommer att bli bredare när alla röster räknats.

Jag ska också understryka det jag påtalat tidigare i den här bloggen: politiken och näringslivet måste samverka. Det finns ingen möjlighet för politiken att dra detta lass självt.

*

Just nu behöver vi lite extra hjälp från dig som är medlem i förbundet! Vi har en enkät ute (sök efter ”Enkät inför Innovationsföretagens nya rapport , INSIKT” i mejlkorgen) där vi behöver dina perspektiv på viktiga nyckeltal för sektorn. Du hjälper till genom att leta reda på enkäten och svara på den – gör det gärna redan innan helgen! Tack!

*

I helgen åker jag till min numera fullvaccinerade pappa på västkusten. Själv har jag fått en första spruta i armen. Det väcker hopp – samtidigt som det påminner mig om min ålder…

Trevlig helg.

/magnus