Hoppa till innehåll

Skolan måste lägga grunden för det eviga lärandet.

I tider av förändring och snabb teknikutveckling blir lärandet allt viktigare.

Skolans roll är såklart central, men måste också ses i nytt ljus när baskunskaperna byts ut i snabb takt och gamla verktyg blir obsoleta.

Vi vet att vi alla måste bli bättre på anpassning, nytänkande och samverkan med andra. Detta är också en uppgift för skolan – även om detta i många fall kan kräva en helt annan pedagogik.

Men lika viktigt blir att skolan skapar den grund, som annat sedan kan vila på.

Den grunden måste bestå av ”evig” kunskap, som rimligen inte byts ut i en handvändning.

Matematik, fysik och kemi hör givetvis dit. Precis som grundläggande ekonomisk teori.

Något inslag av filosofi, logik och vetenskapsteori bör finnas med, om inte annat för att förstå lärandets grund.

Liksom grundläggande bildning: klassisk litteratur, språk, historia.

Kraven på att skolan ska ”hänga med” kan låta frestande. Och i många avseenden behöver skolan självfallet vara i takt med tiden, dra nytta av modern teknik, arbeta på nya sätt.

Men den baskunskap som behöver förmedlas, den ska inte präglas av de senaste landvinningarna och trenderna. Tvärt om.

Istället är skolans uppgift att bygga den grund som ny kunskap kan byggas på.

Vår grundskola, gymnasieskola, högskola och universitet måste vara en förberedelse för ”school of life”.

*

Tidigare i veckan lanserade vi rapporten ”Innovation för mångfald”. Du kan ladda ner och läsa den här. I samband med lanseringen arrangerade vi ett webbinarie på samma tema tema: Hur kan innovationer bidra till en ökad mångfald i samhället? Deltog gjorde bland andra Malin Lindberg, professor Luleå Universitet samt representanter från Sweco, White och BBH Arkitekter. Titta gärna på det i efterhand här.

*

I helgen ska jag fira att ”min” studentkår, Linköpings Tekniska Högskolas studentkår, LinTek, fyller 50. Som gammal ordförande är jag inbjuden till firande i Linköping. Det ska bli roligt att fira och besöka Linköping igen.

Trevlig helg.

/magnus