Hoppa till innehåll

För att ytterligare stärka vår röst i angelägna frågor har vi inrättat råd och arbetsgrupper. Syftet är att samla kraften från hela arkitekt- och ingenjörs­branschen i gemensamma utmaningar.

Innovationsföretagen har ställt tre frågor till Maria Brogren, som är ordförande i Hållbarhetsrådet.

Vem är du, Maria Brogren?

– Jag är chef för hållbarhet och innovation på WSP Sverige, där jag leder en supportfunktion som stöttar alla våra affärsområden när det gäller hållbarhet i uppdrag och innovation. Jag är teknologie doktor i teknisk fysik med energiinriktning och kom in i samhällsbyggnadssektorn som energiexpert. Nuförtiden verkar jag inom hela området hållbarhet och innovation, vilket är en fantastiskt givande kombination att få jobba med.

Jag bor med man, två döttrar och en bonusson i Stureby i södra Stockholm, på bekvämt cykelavstånd till jobbet vid Globen.

Vad tänker du om din roll som ordförande i Hållbarhetsrådet?

– Det är en väldigt rolig roll att ha, och uppdraget känns viktigt! Vi är en bra blandning representanter för medlemsföretagen i Rådet, både ingenjörer och arkitekter, med det gemensamma att vi vill påverka vår bransch och samhället i hållbar riktning. Jag själv har tidigare arbetat på både branschorganisationen Byggföretagen och på myndigheter, så jag är van vid både att driva påverkansarbete och att arbeta med policyutveckling på myndighetssidan. Det känner jag att vi har nytta av i rådet. Som ordförande diskuterar jag agendan för rådets möten med Innovationsföretagens kansli.

Ibland får jag förmånen att företräda Innovationsföretagen i olika sammanhang. Nu senast vid ett Expertsamtal med Regeringskansliet, där vi diskuterade vad som krävs för att locka fler investeringar till Sverige. Jag lyfte bland annat våra tydliga klimatmål som fördelar och våra flaskhalsar i elnätet som utmaningar.

Vad hoppas du av 2021?

– Jag hoppas på stor uppslutning av näringslivet kring mer ambitiösa klimatåtgärder både i Sverige och globalt, så att vi kan sätta tryck på politikerna inför den stora klimatkonferensen COP 26 i Glasgow i november.

Jag hoppas också på mer fokus på biologisk mångfald och ekosystemtjänster i samhälls-byggandet. Pandemin har satt större fokus på våra närmiljöer, och fler har börjat odla hemma och vandra i våra nationalparker, så det finns en positiv trend att bygga vidare på.

Och så hoppas jag att vaccineringen rullar på så att vi får börja träffas fysiskt snart. Jag tycker att det har fungerat bra rent praktiskt att arbeta på distans, men jag saknar att umgås med mina WSP-kollegor och övriga branschkollegor, i fikarummet och på konferensen.

 


Vill ditt företag delta i Hållbarhetsrådet?

Hållbarhetsrådet inom Innovationsföretagen samlar idag cirka tio företag (se nedan). Rådet har 6-8 möten per år och består av representanter från medlemsföretag med ansvar och intresse för hållbarhetsfrågor. Rådets arbete bygger på samverkan och på mötesagendan finns aktuella händelser, aktiviteter, resultat och remisser i Sverige.

Vår målsättning är att bredda kompetensen inom rådet och vi välkomnar även medlemmar från företag med verksamhet inom system- och produktutveckling, IT, produktion, forskning med mera (dvs det vi kallar industrikonsulter).

Hållbarhetsrådet berör även frågor kopplade till EU och internationellt. Hållbarhetsrådet har representation i EFCA Green Deal Committee samt FIDIC Sustainable Development Committee.

Syftet med Innovationsföretagens Hållbarhetsråd är att:

  • Stärka konsultbranschens roll i och bidrag till hållbar samhällsutveckling
  • Öka omvärldens kunskap om konsultbranschens betydelse för en hållbar samhällsutveckling och därmed öka investeringarna, från kunder och samhället i stort, i den kunskap som våra företag levererar
  • Följa den nationella och internationella utvecklingen inom de frågor som vi arbetar med och förmedla denna kunskap till medlemsföretagen
  • Vara referensgrupp för remissvar från Innovationsföretagen i frågor rörande klimat, miljö, energi, hållbarhet och närliggande regelverk
  • Ge input till Innovationsföretagens styrelse i hållbarhetsfrågor som är viktiga för medlemsföretagen
  • Stötta Innovationsföretagens informationsspridning till medlemsföretagen i hållbarhetsfrågor

Kontakta Anders Persson, anders.persson@innovationsforetagen.se, tel +46 70 509 69 17, Innovationsföretagens representant och projektledare för rådet, om ditt företag är intresserade av att delta och om ni önskar mer information.

Deltagande företag

AFRY – KROOK & TJÄDER – NORCONSULT – RAMBOLL – SWECO – TENGBOM – TYRÉNS – WHITE – WSP

Innovationsföretagens alla råd och arbetsgrupper

Vill ditt företag medverka i något av råden? Läs mer här om våra råd och arbetsgrupper

Läs även: