Hoppa till innehåll

För att ytterligare stärka vår röst i angelägna frågor har vi inrättat råd och arbetsgrupper. Syftet är att samla kraften från hela arkitekt- och ingenjörs­branschen i gemensamma utmaningar.

Innovationsföretagen har ställt tre frågor till Anders Ramsing, som är ordförande i Teknikkonsultrådet.

Vem är du, Anders Ramsing?

– Jag är en gift fembarnsfar med utveckling och kunskap som primär motivationsfaktor, vilket resulterat i dubbelingenjörsexamen och en MBA. Idag arbetar jag som Sverigechef för affärsområdet Living på Vinnergi. Vi utvecklar hållbar samhällsinfrastruktur inom kommunikation, energi och fastighetsteknik tillsammans med våra kunder. Utöver det är jag ordförande i Innovationsföretagens Teknikkonsultråd.

Vad tänker du om din roll som ordförande i Teknikkonsultrådet?

– Inom Innovationsföretagen och i Teknikkonsultrådet sitter några av Sveriges mest branscherfarna individer. Oavsett arbetsgivare och uppdrag möter vi alla samma utmaningar i vår omvärld, men istället för att verka isolerat och separat kan vi nu med gemensamma krafter åstadkomma reella förändringar. Jag hoppas vi kan göra framsteg, sätta standarder och bringa klarhet inom områden som berör det smarta hållbara samhället, arbetsmiljö och i näringspolitiskt arbete dels internt inom våra respektive bolag, men även externt via dialog med relevanta beslutsfattare och myndigheter.

Vad hoppas du av 2021?

– Att vi under 2021 adresserar och successivt löser de utmaningar som hindrar utvecklingen av det smarta samhället. Den tekniska utvecklingen sker i en enorm hastighet vilket skapar möjligheter i en takt som myndigheter och lagstiftning inte hinner följa. Pandemin har skakat om det normala både från företagsperspektiv men framförallt också utifrån ett medarbetarperspektiv. Vad är det nya normala? I kölvattnet av pandemin hoppas jag att vi med Hjärta/hjärna kan belysa och bringa klarhet i de möjligheter och utmaningar som vi står i idag.

 


Vill ditt företag delta i Teknikkonsultrådet?

Teknikkonsultrådet inom Innovationsföretagen samlar idag ett tiotal företag som arbetar med konsultuppdrag mot både privata och offentliga beställare inom bygg- och anläggning. Rådet fokuserar framför allt på teknikkonsultens roll inom branschen och relevant marknad. Aktuella frågeställningar är offentliga upphandlingar och digitaliseringen, men även det postpandemiska arbetslivet står på agendan.

Kontakta Jannice Johansson Steijner, jannice.steijner@innovationsforetagen.se, tel +46 709-161732, Innovationsföretagens representant och projektledare för rådet, om ditt företag är intresserade av att delta och om ni önskar mer information.

Deltagande företag

ACC GLAS OCH FASADKONSULT – BENGT DAHLGREN – BJERKING – INCOORD – KADESJÖS INGENJÖRSBYRÅ -NORCONSULT – SWECO – TYRÉNS – VBK – VINNERGI – WIKSTRÖM – WSP

Innovationsföretagens alla råd och arbetsgrupper

Vill ditt företag medverka i något av råden? Läs mer här om våra råd och arbetsgrupper

Läs även: Tre snabba till Karin Fagerberg, ordförande i Arkitektrådet.