Hoppa till innehåll

För att ytterligare stärka vår röst i angelägna frågor har vi inrättat råd och arbetsgrupper. Syftet är att samla kraften från hela arkitekt- och ingenjörs­branschen i gemensamma utmaningar.

Innovationsföretagen har ställt tre frågor till Linus Almqvist, som är ordförande i Kommunikationsrådet.

Vem är du, Linus Almqvist?

– Jag jobbar som chef för Kommunikation och Marknadsföring på Ramboll Sverige, där jag tillsammans med mitt team leder arbetet med att öka kännedomen om det värde vi som samhällsutvecklare skapar för våra kunder, affärer och samhället.

Jag är uppvuxen i Vasa, Finland och har examen från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Verkar sedan 1997 med Stockholm som bas. Jag är gift med Kati och vi har 2 barn tillsammans och bor på Lidingö utanför Stockholm. Jag har ett stort intresse för musik och människor och var under studietiden rapartist i egna bandet Pumpa På.

Vad tänker du om din roll som ordförande i Kommunikationsrådet?

– Jag är ödmjuk och hedrad över att få fördela ordet bland alla seniora och kunniga branschkollegor i Kommunikationsrådet. Det finns så mycket kunskap och erfarenhet i vår bransch och den behöver få komma fram för att vi skall framtidssäkra vår verksamhet. Jag tror på fler partnerskap och mer samarbete inom fokusområden som innovation, digitalisering och hållbarhet för att vi skall lyckas i den snabba omställning som nu sker i branschen. Ensam är inte stark.

Min roll i Kommunikationsrådet är att säkerställa att alla får komma till tals och nya samarbeten kan etableras i frågor som är viktiga för oss alla, till exempel branschens attraktivitet och förmåga att locka till sig de bästa, mest utvecklingsorienterade och nyfikna talangerna.

Vad hoppas du av 2021?

– Vår största fråga i branschen idag är att hitta formeln för hur vi både lever och levererar hållbarhet i alla de delar av värdekedjan vi verkar i. Jag är övertygad om att innovation och digitalisering är möjliggörare för hållbarhetsarbetet, till exempel genom ”digitalspårning” av koldioxiddrivande material genom hela samhällsbyggnadsprocessen.

Jag hoppas att 2021 blir startpunkten då hållbarhet = affärsutveckling och därmed på riktigt blir en tillväxtdrivande affär, vilket krävs för att det ska bli förändring på riktigt. Mer fokus på innovation och tjänsteutveckling kommer att leda till ökad hållbarhet och samhällsutveckling. Vi går från att reducera vår eget ”carbon footprint” till att även erbjuda vårt ”carbon handprint” för att minska våra kunders klimatpåverkan genom de produkter och tjänster (digitala & analoga) som vi utvecklar och levererar.

 


Vill ditt företag delta i Kommunikationsrådet?

Kommunikationsrådet samlar ett tiotal företag inom arkitekt- och ingenjörsbranschen. I rådet deltar kommunikationschefer eller motsvarande hos våra medlemsföretag.

Rådet fokuserar på att öka branschens profilering och attraktivitet samtidigt som det även ett forum för nätverk och erfarenhetsutbyte.

Deltagande företag

COWI – i3TEX – NORCONSULT – PE TEKNIK & ARKITEKTUR – RAMBOLL– SWECO – TENGBOM – TYRÉNS – WHITE ARKITEKTER

Kontakta Linnea Kvist linnea.kvist@innovationsforetagen.se, tel 08-7626621 Innovationsföretagens representant i Kommunikationsrådet och projektledare för rådet, om ditt företag är intresserade av att delta och om ni önskar mer information.

Innovationsföretagens alla råd och arbetsgrupper

Vill ditt företag medverka i något av råden? Läs mer här om våra råd och arbetsgrupper

Läs även: