Hoppa till innehåll

Idag lanserar Innovationsföretagen rapporten ”Innovation för trygghet”. Denna gång med fokus på arkitekt- och ingenjörsföretagens arbete för trygghet, säkerhet och beredskap i samhället.

”Innovation för trygghet” är den sjätte upplagan i Innovationsföretagens rapportserie – denna gång med fokus på medlemsföretagens innovativa lösningar för att göra samhället tryggare och säkrare. I rapporten lyfter Innovationsföretagen intressanta och spännande case som visar på innovativa projekt och idéer inom ramen för medlemmarnas expertis. I rapporten presenteras insikter och trendspaningar från experter och företag för att belysa och lyfta möjligheterna att skapa en ökad trygghet i samhället.

Vi har ställt några frågor till Magnus Höij, förbundsdirektör på Innovationsföretagen, om rapporten:

Hur skulle du beskriva värdet av att arbeta för ett tryggare samhälle med nya innovativa produkter och tjänster?

Det finns en mycket angelägen uppgift i att bygga samhällen och städer trygga och säkra. Det handlar om allt från stadsplanering, utformning av offentliga miljöer och infrastruktur till IT-system och olika digitala lösningar. Och behovet av att tänka nytt och innovativt är ännu större nu, med den geopolitiska osäkerheten som råder i Europa och i vår omvärld.

Vad har vi att vänta oss i den sjätte rapporten ”Innovation för trygghet”?

I den här rapporten har vi valt att särskilt lyfta innovativa lösningar som bidrar till ökad säkerhet, beredskap och trygghet i samhället. Trygghetsbegreppet är omfattande och har därför behövt avgränsas till att handla om trygg stadsplanering, IT-säkerhet, säkerhet inom vården, trafiksäkerhet och samhällsberedskap.

I rapporten presenterar vi flera case från olika medlemsföretag som beskriver hur innovation inte bara är ett bra verktyg för att stärka tryggheten i samhället – det är en förutsättning. Rapporten innehåller bland annat ett case från företaget Smart Eye som arbetar med säkerhetslösningar inom trafiken genom att ha utformat lösningen AIS som läser av förares beteende i trafiken i realtid. Rapporten illustrerar även hur Covid-19-pandemin har visat på flera sårbarheter inom vården och betydelsen av att skydda både personal och systemen de arbetar inom. Medlemsföretaget Envac har utformat ett effektivt sopsugssystem som hanterar smittsamt sjukshusavfall och företaget Knightec arbetar med att göra läkemedelsföretag mer motståndskraftiga mot IT- attacker. Flera av Innovationsföretagens medlemsföretag arbetar även med att utforma trygga offentliga miljöer. Tyréns har utformat informationssystemet TrygGIStaden som låter medborgare självrapportera otrygga platser som sedan förmedlas till kommuner. Detta och mycket mer finns att läsa i rapporten Innovation för trygghet.

 


Rapporten lanserades på ett webbinarium den 9 mars som även går att se i efterhand.

Hela rapporten finns att läsa här.

INNOVATION FÖR TRYGGHET

Tidigare rapporter i serien ”Innovation för” hittar du här.