Hoppa till innehåll

Trots regeringens satsningar på att öka antalet platser på ingenjörsutbildningarna är antalet som tar examen fortsatt alldeles för få. Det visar en kartläggning som Almega, TechSverige och Innovationsföretagen har genomfört.

I dagarna väntar hundratusentals sökande på sina antagningsbesked från universitet och högskola. Varje år söker ungefär 30 000 till en ingenjörsutbildning, varav omkring 13 000 blir antagna. Dessvärre kommer bara lite drygt 6 000 av dem att bli ingenjörer.

Digitala tjänster inom IT och teknik har en alltmer central roll för den svenska ekonomin. Techyrkena ökar explosionsartat, både till antal och typ, och kan snart vara den vanligaste yrkeskategorin i landet. I Stockholm är programmerare redan det enskilt vanligaste yrket.

Samtidigt upplever företagen svår kompetensbrist. Enligt Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkät har så många som sju av tio företag inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn svårt att rekrytera. Företagen ser också bristen på kompetens som ett av de största hindren för fortsatt tillväxt.

Särskilt allvarlig är bristen på ingenjörer. För att motverka denna brist gav regeringen 2018 lärosätena i uppdrag att utöka ingenjörsutbildningarna med 1 600 platser. Utan en ökad andel examinerade ingenjörsstudenter ger dock satsningen betydligt mindre effekt än avsett.

Almega har, tillsammans med Almegaförbunden, TechSverige och Innovationsföretagen, kartlagt genomströmningen av ingenjörer under åren 2010–2021. Resultaten är alarmerande.

Varje år påbörjar 12 000 studenter en ingenjörsutbildning. Sedan händer något. Kvar till examen är endast hälften. Under mätperioden 2010–2021 motsvarade antalet examinerade ingenjörsstudenter i snitt endast 54 procent av de som påbörjade sina studier. Motsvarande andel bland såväl juridik- som läkarstudenter var 75 procent.

Dessvärre är detta inte ett nytt problem. Andelen avhoppade ingenjörsstudenter har varit hög under en lång tid. Mer behöver göras för att en större andel av ingenjörsstudenterna ska ta examen, speciellt med tanke på den stora ingenjörsbristen på arbetsmarknaden. Kvaliteten på ingenjörsutbildningarna måste stärkas.

Varför hoppar då varannan ingenjörsstudent av? En orsak kan såklart vara att vissa får erbjudande om jobb innan examen. Men vår farhåga är att många studenter hoppar av för att de inte trivs eller klarar av utbildningen. Och det är mer oroande.

Vi kan inte längre acceptera den rådande utvecklingen. Regeringen bör snarast möjligt reda ut orsakerna till de många avhoppen på ingenjörsutbildningarna. Universitetskanslersämbetet, UKÄ, bör därför få ett tydligt och skyndsamt uppdrag om att ta reda på detta och föreslå åtgärder för att öka genomströmningen på ingenjörsutbildningarna.

Det är de kunskapsintensiva tjänsteföretagen som formar den svenska arbetsmarknaden. För att Sverige ska stå sig i den internationella konkurrensen måste kompetensförsörjningen säkras. Det krävs fler ingenjörer och då är fler examinerade ingenjörer från svenska lärosäten den snabbaste vägen.

Ann Öberg
vd Almega
Åsa Zetterberg
förbundsdirektör TechSverige
Anders Persson
tf förbundsdirektör Innovationsföretagen

Läs hela artikeln på Svd Debatt här.