Hoppa till innehåll

Den nya regeringen måste se helheten med både utmaningar och möjligheter. Tre saker är helt avgörande för att nå framgång och stärka svensk konkurrenskraft. Det skriver Anders Persson, förbundsdirektör Innovationsföretagen, på Altingets debattsida.

 Det finns mycket för en ny regering att ta tag i. Vi är medvetna om det. Men valdebatten var inte heltäckande och det är viktigt att den regeringsöverenskommelse som nu sluts tar ett helhetsgrepp inte bara kring Sveriges utmaningar, utan också kring våra möjligheter. Oavsett hur den nya regeringen väljer att formulera sitt uppdrag för den kommande mandatperioden så krävs ett antal reformer och att Sveriges starka statsfinanser nu används till investeringar för att flytta fram positionerna inför nästa konjunkturuppgång. Det handlar om att stärka kompetensförsörjningen, öka takten i klimatomställningen och stärka Sveriges globala konkurrenskraft. Innovationsföretagen vill se följande reformer i den kommande regeringsöverenskommelsen:

Stärk kompetensförsörjningen

Kompetens helt avgörande för Sveriges konkurrenskraft och förmåga att fortsätta vara ett av världens mest innovativa länder. Men i stället växer kompetensbristen. För få tar examen från till exempel ingenjörsutbildningarna och tillståndstiderna för att rekrytera globalt bara växer. Varje gång ett svenskt innovationsföretag misslyckas med en rekrytering förlorar Sverige skatteintäkter, konkurrenskraft och fart i klimatomställningen. Så kan det inte fortsätta. Reformer behövs nu. Vi ser tre prioriterade åtgärder som kan ingå i regeringsöverenskommelsen:

  • Effektivisera Migrationsverkets insatser och pressa ned väntetiderna på arbetstillstånd för högkvalificerad arbetskraft till de utlovade 10 dagarna.
  • Öka examinationsgraden på ingenjörsutbildningarna genom en examensbonus till de lärosäten som lyckas bäst.
  • Bygg ut Kunskapslyftet och tillför mer resurser för korta, flexibla utbildningar för yrkesverksamma för att förverkliga LAS-reformen.

Öka takten i klimatomställningen

Vi vill att Sverige står fast vid Parisavtalet och målet om att hålla den globala temperaturökningen under 1,5 grader. I ord såväl som i handling. Men det innebär också att det är bråttom. Svenska innovationsföretag står redo att leverera. Idag hindras dock Sveriges omställning av stela regelverk och en konservativ upphandlingskultur. Sverige har inte tid med det. Här behöver regeringen agera. Prioritera dessa tre åtgärder:

  • Styr all offentlig upphandling efter näringslivets 22 färdplaner mot fossilfrihet, tillämpa ett livscykelperspektiv på utsläpp och kostnader. Styr mot långsiktiga värden och inte kortsiktiga investeringskostnader.
  • Energieffektivisering, energilagring och smarta elnät måste var en del av lösningen på elprischocken i spåren av en ansträngd internationell energimarknad. Inför kraftfulla incitament för upprustning och förädling av byggnader för minskat energislöseri.
  • Ställ krav på att alla investeringar i transportsystemet ska bidra till klimatnytta och optimera det befintliga transportsystemet. Varje enskilt projekt måste innehålla den förnyelse och omställning som krävs för att nå klimatmålen.

Stärk Sveriges globala konkurrenskraft

Sveriges välstånd är byggt på svenska företags förmåga att konkurrera globalt. Vi är fortfarande ett av världens mest konkurrenskraftiga och innovativa länder men andra länder är på väg i kapp och förbi. Nu krävs reformer som ger svenska företag övertaget i en allt hårdare global konkurrens.

  • Förenkla och förbättra FOU-avdraget så att fler utvecklande och forskande företag kan premieras.
  • Den stora samhällsomställningen som drivs av klimatförändringar och digitalisering kräver temporära, geografiskt avgränsade undantag från regelverken för att korta tillståndstiderna, testa nya lösningar i stor skala och för att hålla tempot uppe.
  • Inför ett nytt resurstilldelningssystem som driver på universitet och högskolor att samverka mer med samhället, prioritera utbildningar som arbetsmarknaden vill ha och ökar utbudet av kurser för yrkesverksamma med omställningsstudiestöd.

Med dessa nio förslag så stärks förutsättningarna för att Sverige och svenska företag ska gå stärkta ur den nuvarande krisen.

Anders Persson
förbundsdirektör Innovationsföretagen

Läs debattartikeln i Altinget här.