Hoppa till innehåll

Migrationsverkets handläggningstider för arbetstillstånd har varit tio gånger längre än utlovat hittills i september. Myndigheten hänvisar till att personalbrist, kriget i Ukraina och felaktiga prognoser. Det slår hårt mot teknikkonsulten Expleos som fått svårt att rekrytera.
– Vi tappar tillväxt, säger vd:n Fredrik Blomberg.

Omkring 20 000 arbetstillstånd beviljades förra året i Sverige. Bortsett från bärplockare så är it-arkitekter, systemutvecklare, tekniker och ingenjörer klart överrepresenterade bland de som kommer hit för att arbeta.

Företag som regelbundet rekryterar utanför EU:s gränser kan certifiera sig för att få snabbare handläggning i processen med arbetstillstånden, som Migrationsverket hanterar.

Myndigheten ska sträva efter att hantera en korrekt ifylld ansökan från ett certifierat företag på tio arbetsdagar, enligt den egna hemsidan. Men under 2022 har väntetiderna varit betydligt längre än så.

De certifierade företagen som har fått beslut i sina ärenden under september har i genomsnitt väntat i 105 dagar. Sett över året som helhet är snittiden för certifierade aktörer 46 dagar och 120 dagar för icke certifierade aktörer, enligt Migrationsverket.

Detta ställer till det för företag som är beroende av utländsk arbetskraft. Fredrik Blomberg, vd på teknikkonsultföretaget Expleo Technology Nordics i Göteborg, har för tillfället ärenden som har legat öppna i över 80 dagar. Migrationsverket har enligt honom själv sagt att han kan räkna med tre till fyra månaders väntetid.

– Det gör att hela anställningsprocessen tar kanske sex månader från att vi har hittat en kandidat. Det här hämmar vår tillväxt, säger Fredrik Blomberg.

Företaget ingår i en global koncern med över 15 000 anställda. I den svenska delen där Fredrik Blomberg är vd jobbar omkring 250 personer som sysslar främst med konsultuppdrag inom produktutveckling och it på större industriprojekt i Sverige.

Bristen på ingenjörer har tvingat företaget att söka sig utomlands för att rekrytera. Ofta i länder som Indien och Turkiet. Planen för 2022 var att rekrytera uppemot 90 nya konsulter, varav ungefär hälften skulle vara sådana som behöver arbetstillstånd. Men nu har man fått tänka om.

– Vi har fått sätta mer fokus på att rekrytera lokalt, men vi märker att vi tappar tillväxt på grund av detta. Det är helt klart. Vi kan ju inte anställa så många som vi hade behövt, säger Fredrik Blomberg.

De långa ledtiderna har också en avskräckande effekt hos kandidaterna, menar han.

– Kandidaterna vågar inte tacka ja, för de vet inte när de ska behöva säga upp sig där de jobbar nu och när de ska flytta. Det är inte bara det att vi får vänta utan många vågar inte ta beslutet att komma till oss över huvud taget, säger Blomberg och tillägger:

– Jag ser en risk både för branschen och för våra kunder, som är multinationella företag med projekt i Sverige. Om man ser ett problem med att tillföra kompetens här så är det så klart inte bra för någon.

Fredrik Bengtsson är Migrationsverkets regiondirektör i region syd som ansvarar för handläggningen av arbetstillstånden. Det finns enligt honom flera orsaker till att det ser ut som det gör.

– Dels är det betydligt fler ärenden under 2021 och även under 2022 jämfört med vad vi hade förväntat oss. Bara hittills i år så har det kommit 9 000 fler ärenden än vad vi hade tänkt och det fortsätter att öka, säger Fredrik Bengtsson.

Dels, förklarar han vidare, så har personalbrist och nya regler som började gälla den 1 juni gjort att handläggningen krävt mer kompletteringar.

– Det innebar att samtliga ärenden som låg hos oss då var tvungna att kompletteras med ett anställningsavtal och det har i sin tur tagit tid att få in, säger Bengtsson.

Enligt lagen har Migrationsverket upp till fyra månader på sig att fatta beslut i ärendena. Fredrik Bengtsson ser i nuläget ingen risk att det skulle gå längre än så. Men Migrationsverket kommer att behöva se över löftet om att sträva efter en handläggningstid på tio arbetsdagar.

– Vi kommer att behöva revidera den biten.

Läs hela artikeln på DN.