Hoppa till innehåll

Dödsfall och olyckor i trafiken orsakas i hög grad av människan bakom ratten. I över två decennier har teknikkonsulterna på Smart Eye försett biltillverkare världen över med högkvalitativa mjukvarusystem i syfte att göra bilkörning säkrare. Bolagets så kallade Driver Monitoring System (DMS) ligger i framkant när det kommer till innovativa tekniklösningar avsedda att minska antalet trafikolyckor. Smart Eyes produkt AIS är ett resultat av intelligent mjukvara integrerad i en anpassningsbar, flexibel och robust hårdvara. Produkten beskrivs som ”ett hög- kvalitativt säkerhetssystem som inte lämnar någonting åt slumpen”.

 

Enligt siffror från World Health Organization (WHO) skadas mellan 20 och 50 miljoner människor i trafiken varje år, varav ungefär 1,3 miljoner avlider. Den mänskliga faktorn anses högt bidragande till dessa siffror och i takt med att bilar i sig blir säkrare, får metoder som riktar sig till personen bakom ratten en allt större roll i att reducera antalet olyckor och dödsfall.

Ökad trafiksäkerhet genom tillgänglig teknik

Smart Eye grundades år 1999 av nuvarande VD Martin Krantz och hans pappa Mats Krantz utifrån drömmen om att använda ögonspårningsteknologi (eyetracking) som funktionshjälpmedel. Eyetracking är en sensorteknologi som genom kameror och infrarött ljus identifierar ögonrörelse och blickriktning, som i sin tur omvandlas till information. Med eyetrackingsystemet som grund har Smart Eye utvecklat ett multimodalt AI system med förmågan att detekt- era och analysera förarbeteende – ett Driver Monitoring System (DMS).

Smart Eye har sedan 2008 varit verksamma inom bilindustrin och har på senare år fått ett uppsving som leverantör av mjukvarusystem till internationella fordonstillverkare. Föregångaren till Smart Eyes nya AIS-teknik kommer finnas tillgängligt i 89 bilmodeller, fördelat på tretton tillverkare, vilket gör Smart Eye till ett erkänt företag som har kapaciteten att utveckla innovativa eyetracking-lösningar för vägfordon.

Smart Eyes tekniklösning AIS är specifikt framtaget för att tillhandahålla ett högkvalitativt och innovativt säkerhetssystem till en bredare kundbas. Bolagets högutvecklade mjukvarusystem kommer paketerad i en extern modul avsedd att dels möta industrins hårda krav- ställning, dels vara flexibel och anpassningsbar till såväl bil, som buss och lastbil. Produkten är medvetet framställd för att göra den tillgänglig i en rad olika fält till ett överkomligt pris. Genom att frigöra DMS systemet från bilens interiör och i stället paketera det som en extern produkt, kan Smart Eye på ett innovativt sätt erbjuda ett redan beprövat säkerhetssystem i ett nytt format som inte är begränsat till en specifik bil. Med hjälp av AIS öppnar Smart Eye således upp möjligheten för fler förare och trafikanter att skyddas.

– Tanken är att erbjuda en produkt som är enkel och tillgänglig för så många som möjligt inom relevanta områden, och i förlängningen för- bättra trafiksäkerheten, säger Magnus Brunzell, Director Business Development på Smart Eye.

Avläser riskbeteenden och förebygger olyckor

Med hjälp av ögonavläsning och beteendeanalys detekterar Smart Eyes DMS-system tendenser som påvisar ett avvikande eller riskfyllt agerande. Högriskfaktorer som trötthet eller om föraren är distraherad noteras av systemet som då varnar föraren. Till skillnad från befintliga retroaktiva eller passiva säkerhetssystem som säkerhetsbälten eller krockkuddar har Smart Eyes AIS-system förmågan att preventivt motverka olyckor. Systemets innovativa funktioner gör det möjligt att uppfatta, identifiera och förebygga farliga situationer i trafiken och AI-teknologin lär känna föraren över tid och integrerar förarens beteenden in i säkerhetssystemet.

Det multimodala systemet gör det även möjligt att bättre förstå mänskligt beteende, lagra kunskap och göra interaktionen mellan människa och teknik mer naturlig och intuitiv. Utöver att detektera uppenbara riskfaktorer, kan systemet även läsa av och analysera mat- och drickvanor eller notera om föraren pratar i telefon. Fälttester och feedback från kunder är – och har varit – viktiga för produktens utveckling. Viktiga kunder är åkerier, bussföretag och andra transportverksamheter som använder AIS för att säkerställa en bättre och tryggare arbetsmiljö.

– Vi ser en tendens i att företag som anammat ett modernt synsätt i hur de ser på sina anställdas arbetsmiljö är mer måna om att hitta innovativa system som gör det säkrare för sina förare att befinna sig på vägarna, säger Brunzell.

En lösning som svarar upp mot ett ökande behov

Smart Eyes förutspår en framtid där säkerhetssystem – likt deras DMS-lösning – ses som en själv- klarhet. En allt hårdare lagstiftning med fler krav på ökad trafiksäkerhet har varit en drivkraft för bolaget som i takt med nya regelverk sett ett ökat intresse för produkten.

– EU, Kina och USA tittar på att införa lagkrav på förarsystem som DMS. EU har redan gradvis börjat införa regelverk som innebär att i princip alla nya bilar ska ha någon form av DMS-system till och med 2026, säger Brunzell.

Med en vision om att genom innovativt tänkande och modern teknologi kunna kompensera för människors tillkortakommanden i trafiken, har Smart Eye utvecklat en produkt som på ett proaktivt och hållbart sätt motverkar trafikolyckor. Genom att tillgängliggöra beprövade och innovativa system till en bredare kundbas kan trafikmiljön bli säkrare och liv räddas.