Hoppa till innehåll

Två av tre nya jobb inom näringslivet skapas i tjänsteföretag. Rapporten visar att kunskapsintensiva företagstjänster inom tjänstesektorn som växer snabbast. ”Men utbildningsnivån ökar snabbt bland de yngre i Europa, så vi tappar vårt försprång. På sikt kan det leda till att företag väljer att etablera sig utanför Sverige”, säger Patrick Joyce, Almegas chefsekonom.

– Den privata tjänstesektorn ökar i betydelse, i Sverige och även globalt. År 2020 stod den för nästan 68 procent av det svenska näringslivets förädlingsvärde och 31 procent av vår export. Dessutom utgörs en stor del av vår varuexport av tjänster, säger Patrick Joyce, chefsekonom på Almega.

I Almegas nya rapport Kunskapsintensiva företagstjänster är allt viktigare för Sverige framgår att det främst är kunskapsintensiva företagstjänster – tjänster till andra företag och som ofta kräver medarbetare med längre utbildning eller djupt yrkeskunnande – som driver utvecklingen av svensk tjänsteproduktion.

– Tillväxten inom kunskapsintensiva företagstjänster är central för den svenska ekonomins förändring mot en alltmer kunskapsbaserad produktion. Mellan 2008 och 2020 ökade produktionen med 77 procent och de kunskapsintensiva företagstjänsterna står numera för 12,3 procent av BNP i Sverige, säger Patrick Joyce.

De kunskapsintensiva företagstjänsterna blir också allt viktigare för sysselsättningen.

– Mellan 2008 och 2020 ökade antalet sysselsatta inom sektorn från 502 000 till 708 000 personer. Var fjärde medarbetare, 160 000 personer, arbetar inom programmering och konsulttjänster. Sammantaget står de kunskapsintensiva företagstjänsterna för 15 procent av svensk sysselsättning, säger Patrick Joyce.

Läs mer och ladda ner rapporten här.