Hoppa till innehåll
Foto: Kasper Dudzik. Göteborg 20190206. Swehydro vattenreningsverk på Peab byggplats för nytt varuhus vid Kållered.

Nytt innovationscase: Swedish Hydro Solutions – hållbar, robust och säker vattenrening

Rent vatten är ett samhällsfundament. Svenska byggarbetsplatser släpper idag ifrån sig enorma mängder förorenat vatten. Swedish Hydro Solutions miljövänliga vattenrening för storskaliga bygg- och infrastrukturprojekt är ett steg i riktningen mot en mer hållbar och miljömedveten entreprenadbransch.

Innovationsrikedom som fungerar i praktiken

Trots hårda direktiv från EU har vattenreningen släpat efter i Sverige. Brist på bra tekniska lösningar och tydliga direktiv från tillsynsmyndigheter har lett till att bristfälliga metoder använts i många projekt. Swedish Hydro Solutions har utvecklat en ny teknik utifrån skalbara, kostnadseffektiva och säkra metoder som baseras på miljövänliga och nedbrytbara ämnen som till exempel kitosan. Detta har möjliggjort en förändring som gjort den effektiva reningstekniken verksam inom allt fler nya projekt.

 

Läs hela caset här: Swedish Hydro Solutions – hållbar, robust och säker vattenrening

Innovationscase – Hur våra medlemmar gör skillnad

Innovations­företagens medlemmar driver samhälls­utvecklingen framåt genom innovativa projekt. Med Innovationscase lyfter vi kontinuerligt särskilt spännande och nytänkande case från våra medlems­företag.

Läsa alla case här.