Hoppa till innehåll

Varje år rekryterar kunskapsintensiva industri- och tjänsteföretag tusentals ingenjörer, tekniker och programmerare från länder utanför EU. Inte för att det är bekvämt eller av kostnadsskäl, utan tvärtom. Företagen gör det för att få tillgång till den nyckelkompetens som krävs för att de ska kunna fortsätta utveckla världsledande lösningar och morgondagens exportsuccéer samt för att bygga vårt samhälle mer hållbart och konkurrenskraftigt.

När ett innovationsföretag rekryterat en medarbetare utanför EU måste de ansöka om arbetstillstånd från Migrationsverket innan personen kan komma till Sverige Men det senaste året har våra medlemsföretag larmat om att processen tar allt längre tid.

Fredrik Bromander, vd Condesign, vittnade tidigare i år om hur processen för att få arbetstillstånd tidigare tagit kring 10 dagar för ett certifierat företag (kontrollerat och med återkommande rekryteringsbehov), men har ökat dramatiskt under det senaste året.

– Våra tre sista ansökningar hade totala handläggningstider på mellan 60–80 dagar. Förseningarna påverkar vår verksamhet oerhört mycket i form av att vi inte kan bemanna våra projekt. Detta leder till extra kostnader och förseningar. Dessutom tappar staten skatteintäkter, berättade Fredrik Bromander.

Innovationsföretagen har arbetat intensivt med att förbättra arbetskraftsinvandringen under hösten. BIand annat genom att uppvakta politiker och myndigheter på problemen och föreslå konstruktiva vägar framåt, genom flertalet debattartiklar, seminarier med företagare och politiker samt lanseringen av ”Röster från branschen” där de ökade handläggningstidernas konsekvenser för enskilda företag beskrivs.

För att få en konstruktiv dialog hade vi även ett möte med Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik. Tillsammans med Almega och TechSverige lyfte vi fram den kunskapsintensiva tjänstesektorns behov av att Migrationsverket:

  • Minskar handläggningstiderna för arbetstillstånd samt pressar ned handläggningstiderna särskilt för certifierade företag.
  • Gör det enkelt att göra rätt genom tydliga regler, hög tillgänglighet och snabba svar till de individer och företag som ansöker om arbetstillstånd.
  • Omprövar sin nya praxis om att arbetstillstånd för en tillsvidareanställning som inleds med provanställning endast ska gälla i sex månader.

Efter en intensiv höst har förslagen nu delvis fått gehör i regeringen. I förra veckan meddelade Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) att regeringen styr om Migrationsverket så att myndigheten ska främja högkvalificerad arbetskraftsinvandring. Det här innebär bland annat att Migrationsverket får i uppdrag att rikta särskilda informationsinsatser till företag och arbetstagare inom högkvalificerade yrkessektorer så att deras ansökningar blir korrekta redan från början. Migrationsverkets generaldirektör har även fått i uppdrag att påbörja ett arbete med att inrätta särskilda enheter för internationell rekrytering av högkvalificerad arbetskraft.

Det ökade fokuset på högkvalificerade är välkommet, och Innovationsföretagen är positivt inställda till de förändringar som regeringen förslagit. Men det finns mycket mer att göra för att pressa ned handläggningstiderna för arbetstillstånd och stärka Sveriges attraktivitet på globala talanger.

– Nu fokuserar vi på att värna certifieringssystemet så att det åter i praktiken blir till ett snabbspår och på att driva på för ett särskilt express-spår, en Talangexpress, för ännu snabbare hantering av yrkesgrupper med redan hög beviljandegrad och företag som gång på gång visat sig seriösa och skött sina rekryteringar oklanderligt, säger Joakim Bourelius, näringspolitisk expert på Innovationsföretagen.

De förslag som Innovationsföretagen nu driver på kort sikt är snabba åtgärder som kan vidtas omgående och ge resultat i företagens verklighet omgående. Men Innovationsföretagen driver också för åtgärder som är viktiga på lite längre sikt.

– När handläggningstiderna har pressats ned är det dags att för regeringen att lyfta blicken och inleda ett strategiskt arbete för att göra Sverige mer attraktivt för globala talanger. Vi vill se en nationell strategi som rymmer alltifrån marknadsföring till regional samordning och one-stop-shops för högkvalificerade arbetskraftsinvandrare så att de och deras familjer snabbt kan komma på plats och gärna också gör Sverige till sitt nya hemland, säger Joakim Bourelius.

Till våren kommer Innovationsföretagen fortsätta arbetet med att lyfta fram våra medlemsföretags perspektiv och de reformer som krävs för att Sverige ska vara fortsatt internationellt konkurrenskraftigt.