Hoppa till innehåll

Som grund för diskussionerna låg rapporten Grön logik som Innovationsföretagen varit med att ta fram.

Rapporten redovisar en privatekonomiskt lönsam potential på drygt 42 TWh och knappt 400 Mdr SEK fram till 2045. Genomförande av åtgärder som är samhällsekonomiskt lönsamma men inte privatekonomiskt lönsamma i dagsläget skulle ge ytterligare drygt 10 TWh och totalt hisnande drygt 800 Mdr SEK. Med dagens högre energipriser så skulle dock flera av dessa åtgärder kunna visa sig även privatekonomiskt lönsamma.

Agneta Person, vd Anthesis och rapportförfattaren till Grön Logik lyfte energieffektivisering som en grundbult i ett hållbart energisystem. Hon påpekade också att den samhällsekonomiska vinsten är minst 25 procent större än den privatekonomiska. Vilket innebär ett utrymme för politiska incitament för att få dem att ske. De samhällsekonomiska vinsterna handlar bland annat om energibesparingar, minskade CO2-utsläpp, minskad belastning i elnät, förbättrad hälsa samt ökad disponibel inkomst (dvs. sänkta kostnader) för hushåll.

Politikens uppgift blir att se till att rätt regelverk och incitament finns på plats.

Anders Persson

Chef för strategisk utveckling och internationella frågor

Stockholm

Läs mer

– Det finns ett stort värde i att bredda energidiskussionen. Den måste rymma både energiproduktion och energianvändning. Kunskapen och erfarenheten hos svenska innovationsföretag, i allt från att ge råd och utveckla smarta produkter och lösningar till att genomföra dem kan användas ännu bättre. Politikens uppgift blir att se till att rätt regelverk och incitament finns på plats, säger Anders Persson näringspolitisk chef Innovationsföretagen.

Magnus Wråke, vd Energiforsk adderade ytterligare ett perspektiv kopplat till prisutvecklingen på energi. I en scenariostudie de genomfört skulle en 10-procentig energieffektivisering på europanivå innebär minst en halvering av elpriserna i genomsnitt. En 10-procentig sänkning av energianvändningen var också den ambition EU-kommissionen och Ursula von der Leyen signalerade i höstas för att komma till rätta med de höga energipriserna.

Seminariet avslutades med ett panelsamtal och frågor från riksdagsledamöter och åhörare modererat av Anders Persson, Innovationsföretagen. Flera av riksdagsledamöterna betonade att detta seminarium bara är början och att samtal och kunskapsutbyte måste fortsätta.

– Energianvändning är en grundläggande orsak till klimatpåverkan och därför behöver EU-kommissionens princip ”energieffektivisering först” tjäna som vägledning. För att nå Sveriges klimatmål, ett fossilfritt Sverige 2045, måste energin användas effektivare. För att klara energiförsörjningen är energieffektivisering en snabb och effektiv åtgärd, säger Anders Persson.

Innovationsföretagen vill att regeringen:

  • Använder EU-kommissionens princip ”energieffektivisering först” som vägledning i energipolitiken
  • Skapar kraftfulla ekonomiska incitament för energieffektivisering för båda privata och kommersiella fastighetsägare

Värdar för kunskapsseminariet var Camilla Brodin (KD) och Larry Söder (KD).

Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag