Hoppa till innehåll

Team Sweden Högnivå med Johan Forssell, bistånds- och utrikeshandelsminister i spetsen, arrangerade idag ett dialogmöte för att diskutera utrikeshandel, investeringar och global konkurrenskraft. På mötet deltog Mårten Leringe vd C.F. Møller, Fredrik Bromander vd Condesign, Fredrik Wenneberg vd MCA Sverige  samt Carl Bäckstrand vvd White Arkitekter tillsammans med flera andra representanter från näringslivet.

På mötet förde Innovationsföretagens medlemsföretag fram vikten av att svenska företag ligger i framkant vad gäller innovation, FoU och teknik. Ska Sverige och svenska företag vara starka spelare på exportmarknaden måste Sverige vara ett attraktivt land för kompetens och FoU-investeringar. Svenskt bistånd måste dessutom leda till att svenska företag får möjlighet att leverera kvalitativa och innovativa lösningar som är långsiktigt hållbara för mottagarlandet.

– Genom att stärka förutsättningarna för Sveriges arkitekt- och ingenjörsbransch att bidra med sin kunskap på ett internationellt plan, har vi en unik möjlighet att påverka klimatomställningen globalt. Det kräver en ökad internationell synlighet för den svenska tjänstesektorns kompetens och innovationsförmåga, men även förenklade samarbets- och handelsavtal för tjänster, säger Mårten Leringe, vd C.F. Møller

Mårten Leringe, vd C.F. Møller.

– Det är viktigt att ha en effektiv kompetensförsörjning för att säkerställa Sveriges innovativa förmåga. I dagens globala konkurrens får vi som ett mindre land inte begränsa våra möjligheter att rekrytera kompetenta ingenjörer från utlandet. Detta är helt avgörande för vårt lands välstånd, säger Fredrik Bromander, vd Condesign.

Idag presenterade även Almega rapporten ”Den underskattade internationella handeln med tjänster” Den visar bland annat att sex av tio exportkronor består av tjänster och att sedan år 2000 har tjänsteexporten ökat med 50 procent. Detta medan varuexporten har legat still. 

Rapporten finns att läsa här