Hoppa till innehåll

De svenska havsområdena hotas idag av både övergödning och överfiske. Havens biologiska mångfald måste skyddas, men metoderna för marin övervakning är idag både tidskrävande och kostsamma. Teknikkonsultbolaget Combine har utvecklat ett AI-system som enkelt identifierar och klassificerar marint liv i det naturskyddade Kosterhavet. Metoden gör information om hur havsområden mår mer tillgänglig, vilket ökar möjligheten att sätta in åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden.

Innovationscase – Hur våra medlemmar gör skillnad

Innovations­företagens medlemmar driver samhälls­utvecklingen framåt genom innovativa projekt. Med Innovationscase lyfter vi kontinuerligt särskilt spännande och nytänkande case från våra medlems­företag.