Hoppa till innehåll

Koldioxidavskiljning för lagring (CCS) och användning (CCU) har identifierats som en nödvändighet för att nå de globala klimatmålen. I Sundsvall har teknikkonsultbolaget Sweco samarbetat med Sundsvall Energi i deras satsning på att göra staden till en nod för hantering av koldioxid.

Innovationscase – Hur våra medlemmar gör skillnad

Innovations­företagens medlemmar driver samhälls­utvecklingen framåt genom innovativa projekt. Med Innovationscase lyfter vi kontinuerligt särskilt spännande och nytänkande case från våra medlems­företag.