Hoppa till innehåll

Innovations­företagen positiva till Bolagsverkets remiss om betaltider

Innovationsföretagen har svarat på Bolagsverkets remiss om regelverk för redovisning av betaltider och ställer sig positiv till de förslag som myndigheten lägger fram.

Innovationsföretagen ställer sig bakom Bolagsverkets förslag till nytt regelverk och välkomnar att det nya reglerna nu kommer på plats.  Långa betaltider har länge varit en bidragande orsak till minskad konkurrenskraft, produktivitet och sysselsättning i näringslivet. Tyvärr har den utvecklingen fortsatt. Innovationsföretagen har under flera år jobbat med att hitta sätt att stoppa den negativa utvecklingen. En del av det arbetet har bestått i att få en ökad synlighet kring vilka företag som nyttjar sin ställning för att tvinga fram långa betaltider. Samt att generellt synliggöra var de dåliga betalarna finns. Nu finns ett förslag till nytt regelverk som ska hjälpa till att synliggöra detta. På Bolagsverkets e-tjänst ska vem som helst redan i höst kunna hämta ut information om vilka betaltider större företag använder.

– Bolagsverkets remissförslag innebär att det kommer bli möjligt för media att lista ”bra” och ”dåliga” betalare och företag kan att ranka A och B kunder utifrån detta kriterium. Samt att beställare kan tävla om att bli ”bäst i test” och visa ägare, leverantörer, kunder och aktiemarknaden att man har koll på sin ekonomi, finansiering och sin balansräkning. Och vem vill vara B-kund eller hamna på ”svarta listan”?, säger Anders Persson näringspolitisk chef Innovationsföretagen.

– Kanske kommer regeringens åtgärder och Bolagsverkets nya regelverk äntligen få ordning på betalflödena i näringslivet. Låt oss tillsammans verka för att göra Sverige till det mest attraktiva landet i världen att etablera företag i och bedriva verksamhet i. Effektiva transaktioner i näringslivet driver svensk konkurrenskraft, säger Anders Persson.

Inrapporteringen av betaltider till Bolagsverkets e-tjänst sker i perioden 1 juli – 30 september varje år med start 2023 och berör i dagsläget ca 1780 företag som blir rapporteringsskyldiga.