Hoppa till innehåll

Nya föreskrifter om rapportering av betalningstider (AD 1936/2023)

Innovationsföretagen har svarat på Bolagsverkets remiss om inrapportering av betalningstider.

Innovationsföretagens synpunkter i korthet:

  • Innovationsföretagen har inget att invända mot Bolagsverkets föreslagna föreskrifter eller tidplanen för införande.
  • Innovationsföretagen bedömer att Bolagsverket har gjort en korrekt konsekvensutredning men bedömer att insatser behöver göras kontinuerligt för att utveckla funktionalitet och att tillgängliggöra resultat.

Status
Besvarad

Från
Bolagsverket

Svar senast
22 maj 2023

Kontaktperson

Anders Persson

Chef för strategisk utveckling och internationella frågor

Stockholm

+46 8 762 69 17 +46 70 509 69 17 E-post

Läs mer